Chứng nhận RoHS - Giấy chứng nhận RoHS phù hợp với chỉ thị của liên minh Châu Âu EU 1. Chứng chỉ RoHS là gì? Tại sao phải có chứng chỉ RoHS? RoHS là viết tắt của Hạn chế các chất độc hại, và ảnh hưởng đến toàn bộ ngành <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :