Đào tạo GMP, đào tạo thiết kế nhà máy GMP đối với các cơ sở sản xuất và chế biến dược phẩm, chế phẩm sinh học, mỹ phẩm và thực phẩm

Đào tạo GMP - Khóa đào tạo thiết kế nhà máy theo tiêu chuẩn GMP  GMP là những chữ viết tắt bằng tiếng Anh của "Good Manufacturing Practice" – Thực hành sản xuất tốt; bao gồm những nguyên tắc chung, những q <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :