Khóa đào tạo Duy Trì Năng Suất Tổng Thể TPM (Total Productive Maintenance) trong sản xuất.

Duy trì năng suất tổng thể TPM (Total Productive Maintenance) là một hệ thống quản lý bảo trì và dự phòng được thiết lập để duy trì tình trạng hoạt động ổn định tin cậy máy móc thiết bị với mục tiêu là tăng hiệu suất làm việc vận hành giảm thiểu số giờ dừng máy do sự cố như OEE (hiệu suất thiết bị tổng thể), MTBF (Thời gian trung bình giữa sự cố) và MTTR (Thời gian trung bình sửa chữa) và dữ liệu tuân thủ bảo dưỡng dự phòng, đồng thời đảm bảo sẵn có phụ tùng thay thế cho thiết bị và sẵn có nguồn lực bảo trì máy móc, thiết bị và cơ sở nhà máy. <Chi tiết>

Khóa đào tạo 5 Core Tools, các công cụ cốt lõi thực hiện IATF 16949 cho các nhà sản xuất  chế tạo ô tô và ngành công nghiệp.

5 Core Tools là gì? Khóa đào tạo 5 Core Tools cốt lõi thực hiện IATF 16949 cho các nhà sản xuất và chế tạo ô tô và các ngành công nghiệp liên quan. 5 công cụ cốt lõi (five core tools)&nb <Chi tiết>

Những thay đổi đáng kể đã được thực hiện đối với FMEA process được sử dụng trong toàn ngành ô tô. Những thay đổi chính đối với Phương pháp FMEA được xác định trong Cẩm nang AIAG-VDA FMEA, phiên bản đầu tiên được phát h&a <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :