Tư vấn VDA 6.1, Hệ thống quản lý chất lượng ngành công nghiệp chế tạo Ô tô theo tiêu chuẩn của VDA-QMC của Đức

Khóa đào tạo VDA 6.3, Tư vấn VDA 6.1 - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng QMS ô tô của VDA-QMC Tiêu chuẩn VDA 6.1. được VDA QMC (Qualitäts Management Center in Verband der Automobilindustrie) phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng <Chi tiết>

Khóa đào tạo lean 6 Sigma/ six Sigma- Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức và doanh nghiệp

6 Sigma là gì? Khóa đào tạo Lean 6 Sigma/ six Sigma- Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình cho tổ chức & doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh.   6 Sigma là một chiến lược quản lý sử dụng dữ liệu và c&a <Chi tiết>

Khóa đào tạo Duy Trì Năng Suất Tổng Thể TPM (Total Productive Maintenance) trong sản xuất.

Duy trì năng suất tổng thể TPM (Total Productive Maintenance) là một hệ thống quản lý bảo trì và dự phòng được thiết lập để duy trì tình trạng hoạt động ổn định tin cậy máy móc thiết bị với mục tiêu là tăng hiệu suất làm việc vận hành giảm thiểu số giờ dừng máy do sự cố như OEE (hiệu suất thiết bị tổng thể), MTBF (Thời gian trung bình giữa sự cố) và MTTR (Thời gian trung bình sửa chữa) và dữ liệu tuân thủ bảo dưỡng dự phòng, đồng thời đảm bảo sẵn có phụ tùng thay thế cho thiết bị và sẵn có nguồn lực bảo trì máy móc, thiết bị và cơ sở nhà máy. <Chi tiết>

Khóa đào tạo 5 Core Tools, các công cụ cốt lõi thực hiện IATF 16949 cho các nhà sản xuất  chế tạo ô tô và ngành công nghiệp.

5 Core Tools là gì? Khóa đào tạo 5 Core Tools cốt lõi thực hiện IATF 16949 cho các nhà sản xuất và chế tạo ô tô và các ngành công nghiệp liên quan. Trong môi trường cạnh tranh ngày c&a <Chi tiết>

7 loại lãng phí trong sản xuất - Khóa đào tạo 7 MUDA ứng dụng theo hệ thống TPS.

Khóa đào tạo 7 loại lãng phí trong sản xuất (7 MUDA) cần loại bỏ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất các quá trình sản xuất. Quản lý và loại bỏ sự lãng phí trong hoạt động sản xuất là một trong những cách hi <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :