Khóa đào tạo 5 Core Tools, các công cụ cốt lõi thực hiện IATF 16949 cho các nhà sản xuất  chế tạo ô tô và ngành công nghiệp.

5 Core Tools là gì? Khóa đào tạo 5 Core Tools cốt lõi thực hiện IATF 16949 cho các nhà sản xuất và chế tạo ô tô và các ngành công nghiệp liên quan. Trong môi trường cạnh tranh ngày c&a <Chi tiết>

7 loại lãng phí trong sản xuất - Khóa đào tạo 7 MUDA ứng dụng theo hệ thống TPS.

Khóa đào tạo 7 loại lãng phí trong sản xuất (7 MUDA) cần loại bỏ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất các quá trình sản xuất. Quản lý và loại bỏ sự lãng phí trong hoạt động sản xuất là một trong những cách hi <Chi tiết>

Khóa đào tạo 8D- các quá trình giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines)

8D là gì? Khóa đào tạo 8D – các quá trình giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines) Cách tiếp cận 8D (Eight Disciplines) là một quá trình giải quyết vấn đề có tính hệ thống <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :