DMAIC là một phương pháp giải quyết các vấn đề nhằm nâng cao năng lực quá trình và chất lượng thông qua 5 bước: Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analyze (Phân tích), Improve (Cải tiến) và Control (Kiểm soát <Chi tiết>

Giới thiệu Khóa học 5S thực hành nâng cao hiệu quả, hiệu suất các quá trình sản xuất và khối văn phòng 5S xuất phát từ những chữ cái S trong tiếng Nhật:  Seiri - Seiton - Seiso - Sheiketsu - Shitsuke  Sàng lọc - Sắ <Chi tiết>

Khóa đào tạo 8D- các quá trình giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines)

Khóa đào tạo 8D – Khóa học 8D về kỹ năng giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc (Eight Disciplines) 8D là gì ? Cách tiếp cận 8D (Eight Disciplines) là một quá trình giải quyết vấn đề có tính hệ thống được <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :