Khóa đào tạo ISO tích hợp các hệ thống quản lý: Khóa đào tạo ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015 và ISO 45001: 2018

Lợi ích khóa đào tạo ISO 9001: 2015/ ISO 14001: 2015/ ISO 45001: 2018 của VINTECOM Quốc tế: Học viên vượt qua số điểm trong kỳ thi theo quy định sẽ đạt chứng chỉ đào tạo ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001 sẽ giúp bạn <Chi tiết>

Khóa học ISO, Khóa đào tạo ISO các hệ thống quản lý và kỹ thuật đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011: 2018

Đào tạo ISO các hệ thống quản lý và kỹ thuật đánh giá theo tiêu chuẩn ISO 19011: 2018 VINTECOM Quốc tế cung cấp các khóa đào tạo ISO các tiêu chuẩn hệ thống quản lý kèm theo chương trình đào tạo kỹ thuật đánh giá nội bộ, đánh giá nhà cung cấp theo hướng dẫn của tiêu chuẩn phiên bản <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO 9001: 2015 áp dụng chuyên gia đánh giá nội bộ, chuyên gia đánh giá NCC, chuyên viên ISO và giám đốc chất lượng

Khóa đào tạo ISO 9001: 2015- Chuyên gia đánh giá nội bộ.    KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015   Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp của VINTECOM Quốc tế, Trung tâ <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO 17025: 2017 - Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025

Khóa đào tạo ISO/IEC 17025: 2017, Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực PTN và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 VINTECOM Quốc tế cung cấp các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng lực PTN & hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025 phiên bản mới 2017 và các khoá đ <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001: 2015- Khóa đào tạo nhân sự quản lý chất lượng, chuyên gia đánh giá nội bộ, lãnh đạo quản lý Hệ thống quản lý chất lượng .

Đào tạo ISO- Khóa đào tạo HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015ISO 9001: 2015 được xem như là một hệ thống quản lý chiến lược của tổ chức về chất lượng sản phẩm và dịch vụ với mong muốn đảm bảo cải tiến liên tục và đáp ứng nhu cầu mong đợi trong hiện tại cũng như mong đợi trong tương lai của kh <Chi tiết>