Đào tạo ISO 14001: 2015, Khóa đào tạo cán bộ, chuyên gia quản lý môi trường theo quan điểm quản trị chiến lược.

Đào tạo ISO 14001: 2015- Khóa đào tạo HTQLMT theo quan điểm quản trị chiến lược ISO 14001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi trong đó quy định các yêu cầu đối với các tổ chức muốn nâng cao hiệu quả hoạt <Chi tiết>

Đào tạo ISO 50001- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018

  Khóa đào tạo ISO 50001- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018   VINTECOM Quốc tế xin trân trọng giới thiệu khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 5000 <Chi tiết>

Đào tạo, Tư vấn ISO 27001: 2013 - HTQL ANTT do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO và Ủy ban KT điện quốc tế IEC ban hành

Đào tạo, Tư vấn ISO/IEC 27001: 2013-Hệ thống quản lý An ninh thông tin VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng bao gồm dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013 với dấu c <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO chuyên gia đánh giá, chuyên gia đánh giá quá trình, chuyên gia đánh giá sản phẩm

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá HTQL, chuyên gia đánh giá quá trình và sản phẩm. VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên gia đánh giá theo các nhu cầu mục tiêu của t <Chi tiết>

Khoá đào tạo ISO 27001: Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an ninh thông tin theo chuẩn ISO IEC 27001:2013

I. Hình thức đào tạo: 1. Inhouse training hoặc Public training (khóa tiêu chuẩn 10-20 người/ 01 khóa) 2. Địa điểm đào tạo: theo yêu cầu người học tại địa điểm khách hàng hoặc tại Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại TP. HN & TP. HC <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :