Đào tạo ISO 50001- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018

  Khóa đào tạo ISO 50001- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018   VINTECOM Quốc tế xin trân trọng giới thiệu khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 5000 <Chi tiết>

Đào tạo, Tư vấn ISO 27001: 2013 - HTQL ANTT do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO và Ủy ban KT điện quốc tế IEC ban hành

Đào tạo, Tư vấn ISO/IEC 27001: 2013-Hệ thống quản lý An ninh thông tin VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng bao gồm dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013 với dấu c <Chi tiết>

Khoá đào tạo ISO 27001: Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an ninh thông tin theo chuẩn ISO IEC 27001:2013

I. Hình thức đào tạo: 1. Inhouse training hoặc Public training (khóa tiêu chuẩn 10-20 người/ 01 khóa) 2. Địa điểm đào tạo: theo yêu cầu người học tại địa điểm khách hàng hoặc tại Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại TP. HN & TP. HC <Chi tiết>

Đào tạo ISO 27001 - Khóa đào tạo an ninh thông tin ISO IEC 27001

Khóa đào tạo ISO/ IEC 27001: 2013- Hệ thống quản lý An ninh thông tin- Cách xác định rủi ro và xây dựng biện pháp giải quyết rủi ro an ninh thông tin  Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã ban hành t <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :