Đào tạo ISO 50001- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018

  Khóa đào tạo ISO 50001- Khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2018   VINTECOM Quốc tế xin trân trọng giới thiệu khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 5000 <Chi tiết>

Khoá đào tạo ISO 27001: Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an ninh thông tin theo chuẩn ISO IEC 27001:2013

Tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001: 2022 - An toàn thông tin, An ninh mạng và Bảo vệ quyền riêng tư — Hệ thống quản lý an toàn thông tin — Các yêu cầu I. Hình thức đào tạo: 1. Inhouse training hoặc Public training (k <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :