Khóa Đào tạo TPM (Total Productive Maintenance) - duy trì hiệu suất tổng thể thiết bị tại Công ty Stanley Việt Nam VINTECOM Quốc tế tổ chức khóa đào tạo TPM - Duy trì hiệu suất tổng thể thiết bị cho đội ngũ cán bộ kỹ sư nhà máy St <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :