Tìm hiểu giải thưởng chất lượng Quốc gia- National Quality Award

Giải thưởng chất lượng quốc gia nhằm tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, qua đó xây dựng, quảng bá thương hiệu và nâng cao vị thế của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong nước v <Chi tiết>

Chủ tịch Harashima Keisuke UL-Japan thăm và làm việc chính thức tại VINTECOM

Ngày 18/11/2011, Ngài Mr.Harashima Keisuke - chủ tịch kiểm Tổng giám đốc Công ty UL-JAPAN một thành viên Tập đoàn UL Quốc tế đại diện khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã có buổi làm việc chính thức tạ <Chi tiết>

Dự án hỗ trợ “Cải cách hành chính các cơ quan Chính phủ Việt Nam" của UNDP

United Nationns Development Programme (UNDP) là cơ quan đặc biệt của Liên hợp Quốc chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các dự án phát triển và hỗ trợ kỹ thuất được cung cấp dưới sự bảo trợ hay liên lạc với hệ thống các cơ quan ph&aa <Chi tiết>

Tổng giám đốc Dave Cheng (CIS International Singapore Pte) thăm và làm việc chính thức tại Văn phòng VINTECOM tại Hà Nội

Trong 2 ngày 23 & 24/ 07/ 2012, ngài Mr. Dave Cheng - Tổng Giám đốc Công ty CIS International (Singapore) Pte Ltd đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội. Hai bên đã <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :