Phần mềm ISO ONLINE IoT - Các yêu cầu về hạ tầng thông tin và thiết bị kết nối IoT

 Để áp dụng ISO-online IoT, tổ chức phải duy trì một hệ thống phương tiện thiết bị kết nối IoT thông qua hệ thống thông tin đường truyền internet.  Nhờ sử dụng công nghệ điện toán đám mây tận dụng sức mạnh và chia sẻ tài ngu <Chi tiết>

Đăng ký sử dụng Phần mềm ISO ONLINE IoT - Phần mềm Hệ thống quản lý ISO điện tử kết nối IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

Phần mềm hệ thống quản lý ISO-online IoT thực chất là một hệ thống quản lý ISO điện tử của một tổ chức dựa trên nền tảng ứng dụng IoT và công nghệ điện toán đám mây. Trong đó các yêu cầu kiểm soát đối với hệ thống <Chi tiết>

Áp dụng phần mềm ISO-online IoT, các câu hỏi thường gặp khi sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý ISO-online kết nối vạn vật IoT.

Trong xu hướng kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì việc áp dụng phương pháp quản lý ISO dựa trên văn bản giấy tờ sẽ gây ra sự lãng phí lớn với hiệu suất thấp. Trong khi đó việc ứng dụng phần mềm hệ thống quản l <Chi tiết>

ISO online IoT - Giải pháp phần mềm Hệ thống quản lý ISO-Online kết nối IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

Tại sao cần áp dụng ISO online IoT?   ISO online IoT là bộ phần mềm hệ thống quản lý ISO điện tử do VINTECOM Quốc tế phát triển dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây có khả năng kết nối vạn vật IoT. Trong đó, c&a <Chi tiết>

Phần mềm ISOonline chính thức được triển khai tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà nội - HANDICO

Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế VINTECOM chính thức triển khai dự án Phần mềm ISO-online tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) nhằm giúp TCT xây dựng một Hệ thống quản lý chất lượ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :