Phần mềm ISO online -Biên bản ghi nhớ về việc triển khai phần mềm ISO-online DRC cho ngân hàng AGRIBANK

Trong khuôn khổ sự thỏa thuận với Ngân hàng Agribank, hôm nay đại diện giữa VINTECOM và Agribank đã có buổi ghi nhớ về việc triển khai ứng dụng phần mềm ISO-online DRC soft do VINTECOM phát triển trong việc quản lý và điều hành HTQLCL điện tử trực tuyến. Việc ti <Chi tiết>

Phần mềm ISO ONLINE IoT - Phần mềm Hệ thống quản lý ISO điện tử kết nối IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

  VINTECOM Quốc tế chính thức phát hành ISO-Online IoT- bộ phần mềm Hệ thống quản lý ISO-Online có khả năng kết nối IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện áp dụ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :