Phần mềm ISO ONLINE IoT - Các yêu cầu về hạ tầng thông tin và thiết bị kết nối IoT

 Để áp dụng ISO-online IoT, tổ chức phải duy trì một hệ thống phương tiện thiết bị kết nối IoT thông qua hệ thống thông tin đường truyền internet.  Nhờ sử dụng công nghệ điện toán đám mây tận dụng sức mạnh và chia sẻ tài ngu <Chi tiết>

ISO online IoT - Giải pháp phần mềm Hệ thống quản lý ISO-Online kết nối IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

Tại sao cần áp dụng ISO online IoT?   ISO online IoT là bộ phần mềm hệ thống quản lý ISO điện tử do VINTECOM Quốc tế phát triển dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây có khả năng kết nối vạn vật IoT. Trong đó, c&a <Chi tiết>

Phần mềm ISO ONLINE IoT - Phần mềm Hệ thống quản lý ISO điện tử kết nối IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

  VINTECOM Quốc tế chính thức phát hành ISO-Online IoT- bộ phần mềm Hệ thống quản lý ISO-Online có khả năng kết nối IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện áp dụ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :