Phần mềm ISOonline chính thức được triển khai tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà nội - HANDICO

Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế VINTECOM chính thức triển khai dự án Phần mềm ISO-online tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) nhằm giúp TCT xây dựng một Hệ thống quản lý chất lượ <Chi tiết>

Phần mềm ISO online -Biên bản ghi nhớ về việc triển khai phần mềm ISO-online DRC cho ngân hàng AGRIBANK

Trong khuôn khổ sự thỏa thuận với Ngân hàng Agribank, hôm nay đại diện giữa VINTECOM và Agribank đã có buổi ghi nhớ về việc triển khai ứng dụng phần mềm ISO-online DRC soft do VINTECOM phát triển trong việc quản lý và điều hành HTQLCL điện tử trực tuyến. Việc ti <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :