Đào tạo GDP, Tư vấn GDP - Nguyên tắc thực hành tốt phân phối thuốc GDP (Good Distribution Practices )

Nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” áp dụng đối với các cơ sở tham gia vào quá trình phân phối thuốc trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở sản xuất, kể cả cơ sở sản xuất sản phẩm trung gian, sản xuất thành phẩm thuốc, cơ sở cung cấp, xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn, các cơ sở vận chuyển, các đại lý giao nhận, các cơ sở đầu mối bảo quản, phân phối thuốc của các chương trình y tế quốc gia. <Chi tiết>

Tư vấn GMP- Quy phạm thực hành sản xuất tốt. Tư vấn thiết kế nhà máy GMP nhằm đáp ứng yêu cầu về thiết bị sản xuất và cơ sở hạ tầng Nhà máy.

 Dịch vụ tư vấn GMP, dịch vụ tư vấn thiết kế nhà máy GMP.   1. Xây dựng hệ thống tài liệu của GMP bao gồm: a) Các Quy phạm sản xuất GMP: là quy định các thao tác, vận hành trong công nghệ và thiết bị, qu <Chi tiết>

Tư vấn thiết kế GMP nhà máy, Tư vấn GMP- Quy phạm thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn GMP WHO

Công ty tư vấn thiết kế GMP, dịch vụ tư vấn GMP, Tư vấn thiết kế nhà máy GMP  GMP là những chữ viết tắt bằng tiếng Anh của "Good Manufacturing Practice" – Thực hành sản xuất tốt; bao gồm những nguyên tắc chung, những quy định, hướng d <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :