Tư vấn 14001: 2015 - Hệ thống quản lý môi trường. Giới thiệu quy trình tư vấn, Thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 14001: 2015

Tư vấn ISO 14000: 2015- Hệ thống quản lý môi trường theo quan điểm quản trị chiến lược.

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 đưa ra cách thức tiếp cận của một tổ chức về "quản lý môi trường" trong đó có tính tới các yếu tố rủi ro, mục đích cung cấp hướng dẫn cho tổ chức nhằm: giảm thiểu tác động bất lợi tới môi trường do các hoạt động quá trình sản xuất kinh doanh và đạt được cải tiến liên tục về hiệu suất môi trường cũng như mục tiêu đã đề ra phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức về vấn đề môi trường. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, lớn hay nhỏ không phụ thuộc vào sản phẩm dịch vụ cung cấp.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng khi mà các hiệp định tự do thương mại được ký kết. Các chính phủ phải cam kết nhằm bảo vệ và bảo tồn môi trường, trong đó làm việc với nhau nhằm đưa ra các giải pháp giải quyết các thách thức như ô nhiễm môi trường và nguy cơ ấm lên trên toàn cầu. Như vậy doanh nghiệp là đối tượng quan trọng cần phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn này cũng như muốn phát triển bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia vào chuỗi cưng ứng toàn cầu.

Khi áp dụng các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo phiên bản mới ISO 14001: 2015 sẽ giúp cho tổ chức nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức về môi trường đồng thời nhằm chứng minh cho các bên liên quan rằng tổ chức với mong muốn đạt được các trách nhiệm môi trường của mình có tính hệ thống đóng góp cho trụ cột môi trường trong phát triển bền vững và chuỗi cung ứng đáng tin cậy trên toàn cầu. 

Ngoài ra, ISO 14001: 2015 đặt ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường (EMS) nhưng không dựa vào các yêu cầu cụ thể về hiệu suất môi trường cần đạt được mà vạch ra một khuôn khổ mà mỗi công ty hoặc tổ chức có thể thực hiện để thiết lập một EMS hiệu quả.

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường này có thể giúp cho bất kỳ tổ chức nào muốn cải thiện hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu sự lãng phí và chi phí đồng thời giải quyết các rủi ro mà tổ chức phải đối mặt trong hoạt động SXKD. Sử dụng ISO 14001: 2015 có thể đảm bảo cho công ty và nhân sự trong tổ chức cũng như các bên liên quan bên ngoài tác động đến môi trường được đo lường và ngày càng cải thiện chất lượng môi trường.

Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký các khóa đào tạo ISO 14001: 2015 hoặc dịch vụ tư vấn hướng dẫn ISO 14001: 2015 Hệ thống quản lý môi trường-Các yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

- Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà nội: 16th Floor - Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

- Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: Golden City House- 182 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

Xin cảm ơn!


CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

 

Other

Tin tức khác