Khóa học ISO 17025 - Chương trình Tư vấn ISO/ IEC 17025  VINTECOM Quốc tế đã triển khai khóa đào tạo ISO/ IEC 17025 cho PTN Cơ lý Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An và thực hiện chương trình tư vấn triển khai áp dụng đối <Chi tiết>

Theo thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn ra nước ngoài, ngày 13& 14/ 09/ 2019 đoàn chuyên gia đào tạo của VINTECOM Quốc tế vừa triển khai thực hiện khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lực PTN theo tiêu chuẩ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :