Khóa học ISO 17025 - Chương trình Tư vấn ISO/ IEC 17025  VINTECOM Quốc tế đã triển khai khóa đào tạo ISO/ IEC 17025 cho PTN Cơ lý Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An và thực hiện chương trình tư vấn triển khai áp dụng đối <Chi tiết>

Theo thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn ra nước ngoài, ngày 13& 14/ 09/ 2019 đoàn chuyên gia đào tạo của VINTECOM Quốc tế vừa triển khai thực hiện khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lực PTN theo tiêu chuẩ <Chi tiết>

Tư vấn ISO/ IEC 17025: 2017 - Yêu cầu chung năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Đào tạo, Tư vấn ISO 17025: 2017- Hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Trong những năm qua, tiêu chuẩn ISO / IEC 17025- Các yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã trở th&agrav <Chi tiết>

Tư vấn ISO 17025- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO / IEC 17025 cho phép các phòng thí nghiệm chứng minh rằng việc vận hành thành thạo và tạo ra kết quả hợp lệ, từ đó th&uacu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :