Đào tạo, Tư vấn FSSC 22000 Chất lượng Ver.5 - Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm FSMS/ QMS phiên bản mới Ver.5 và ISO/TS 22002 tại Công ty Formosa Taiwan VINTECOM Quốc tế đã triển khai chương trình đào tạo, tư vấn hệ thống quản lý <Chi tiết>

Tư vấn VietGap - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận VietGap I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn chứng nhận và những lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận VietGap Hoạt động đào tạo, tư vấn <Chi tiết>

Tư vấn ISO 22000: 2018, Tư vấn FSSC 22000 - Hệ thống Quản lý ATTP và Chương trình Tiên quyết trong Sản xuất Thực phẩm An toàn

Tư vấn ISO 22000: 2018, Tư vấn FSSC 22000 - Hệ thống Quản lý ATTP và Chương trình Tiên quyết trong Sản xuất Thực phẩm An toàn GIỚI THIỆU ISO 22000: 2018/FSSC 22000 Ver.5 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm do tổ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :