Tư vấn ISO 27001: 2013- Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 để giải quyết tốt hơn những về rủi ro về bảo mật thông tin.

Tư vấn ISO 27001: 2013 - Hệ thống quản lý An toàn Thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 Hoạ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27037- Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn xác định, thu thập và bảo quản các bằng chứng kỹ thuật số.

Khóa học ISO 27037 - Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp VINTECOM Quốc tế   Một tiêu chuẩn ISO / IEC Quốc tế hoàn toàn mới ban hành sẽ đảm bảo độ tin cậy của bằng chứng kỹ thuật số, được sử dụng ngày càng nhiều trong các trường hợp <Chi tiết>

Tư vấn CMMi - Quy phạm thực hành tốt đối với hoạt động sản xuất và gia công phần mềm.

  Tư vấn CMMi, chứng nhận CMMi - Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế CMMI là phiên bản kế tiếp của CMM, và cả quy phạm này đều do Viện kỹ nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, PA nghiên cứu ph&aacu <Chi tiết>

Tư vấn ISO/IEC 27001: 2013 - Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS.

Tư vấn ISO 27001: 2013, Đào tạo ISO 27001: 2013 - Hệ thống quản lý An ninh thông tin. ISO / IEC 27001: 2013 là gì? Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 cung cấp các yêu cầu cho một tổ chức với mong muốn thiết lập, triển khai, duy tr& <Chi tiết>

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000 -Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ CNTT.

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000: 2018- Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ CNTT Hiện nay trên thế giới có một số mô hình quản lý dịch vụ CNTT đang được áp dụng một cách thông dụng trên thế giới như: ITIL, CobiT và ti&ec <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :