Tư vấn ISO 27001: 2013- Phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO / IEC 27001 để giải quyết tốt hơn những về rủi ro về bảo mật thông tin.

Tư vấn ISO 27001: 2013 - Hệ thống quản lý an ninh thông tin Tổng quan về một hệ thống quản lý an ninh thông tin An ninh thông tin là việc bảo vệ thông tin của tổ chức với mục tiêu để đảm bảo: Tính bảo mật: đảm bảo rằng thông tin chỉ có thể truy cập được với những người được phép truy cậ <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27037- Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn xác định, thu thập và bảo quản các bằng chứng kỹ thuật số.

Tu van ISO 27037 - Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp VINTECOM Quốc tế   Một tiêu chuẩn ISO / IEC Quốc tế hoàn toàn mới ban hành sẽ đảm bảo độ tin cậy của bằng chứng kỹ thuật số, được sử dụng ngày càng nhiều trong các trường hợp của cơ quan điều tra, tòa án và tranh chấp pháp lý <Chi tiết>

Tư vấn CMMi - Quy phạm thực hành tốt đối với hoạt động sản xuất và gia công phần mềm.

Tư vấn CMMi, chứng nhận CMMi - Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế CMMI là phiên bản kế tiếp của CMM, và cả quy phạm này đều do Viện kỹ nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, PA nghiên cứu phát triển. CMMI viết tắt của cụm từ “Capability <Chi tiết>

Tư vấn ISO/IEC 27001: 2013 - Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS.

Tư vấn ISO 27001: 2013, Đào tạo ISO 27001: 2013 - Hệ thống quản lý An ninh thông tin. ISO / IEC 27001: 2013 là gì? Tiêu chuẩn ISO / IEC 27001: 2013 cung cấp các yêu cầu cho một tổ chức với mong muốn thiết lập, triển khai, duy trì áp dụng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an <Chi tiết>

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000 -Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ CNTT.

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000- Hệ thống quản lý chat lượng dịch vụ CNTT Hiện nay trên thế giới có một số mô hình quản lý dịch vụ CNTT đang được áp dụng một cách thông dụng trên thế giới như: ITIL, CobiT và tiêu chuẩn mới nhất về CNTT hiện nay là ISO/IEC 20000:2011 Giới thiệu ITIL (In <Chi tiết>