Tư vấn ISO/IEC 27001: 2013 - Hệ thống quản lý An ninh thông tin trong thời kỳ cách mạng công nghiệp kỹ thuật số.

Tư vấn ISO/ IEC 27001: 2013, đào tạo ISO/ IEC 27001- Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISMS Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin và thông tin kỹ thuật số là tài sản quan trọng của doanh nghiệp vì nó l&agra <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27001- Tài sản thông tin & kinh tế tri thức.

Dịch vụ tư vấn ISO 27001 - Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo ISO/IEC 27001 Trong nền kinh tế tri thức, thông tin là tài sản quan trọng, đóng vai trò quyết định sự thành bại của một cơ quan, một tổ chức, một doanh nghiệp. Các thô <Chi tiết>

Tu van ISO 27001, Tư vấn ISO 27000 - Giới thiệu Hệ thống quản lý An Ninh Thông Tin

Tư vấn ISO/ IEC 27001: 2013- Hệ thống quản lý An ninh thông tin  1.  ISO 27001 là gì? Tiêu chuẩn quốc tế Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2005 tiêu đề “Công nghệ thông tin – Các phương ph&aa <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27001- Giới thiệu về Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISMS

 Dịch vụ tư vấn ISO 27001 - Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISMS   Việc sử dụng hiệu quả và kiểm soát an toàn thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và điều hành và th&ag <Chi tiết>

Tu van ISO 27001, Tư vấn ISO 27001 - Hệ thống quản lý An toàn thông tin

  Dịch vụ tư vấn ISO 27000 - Hệ thống quản lý An ninh thông tin ISO/IEC 27001 đưa ra các yêu cầu để xây dựng, áp dụng, vận hành, giám sát, xem xét và cải tiến các tài liệu của hệ thống quản <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :