Tư vấn ISO 27001- Tài sản thông tin & kinh tế tri thức.

Dịch vụ Tư vấn ISO 27001 - Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo ISO/IEC 27001 Trong nền kinh tế tri thức, thông tin là tài sản quan trọng, đóng vai trò quyết định sự thành bại của một cơ quan, một tổ chức, một doanh nghiệp. Các thô <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27037- Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn xác định, thu thập và bảo quản các bằng chứng kỹ thuật số.

Khóa học ISO 27037 - Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp VINTECOM Quốc tế   Một tiêu chuẩn ISO / IEC Quốc tế hoàn toàn mới ban hành sẽ đảm bảo độ tin cậy của bằng chứng kỹ thuật số, được sử dụng ngày càng nhiều trong các trường hợp <Chi tiết>

Tư vấn CMMi - Quy phạm thực hành tốt đối với hoạt động sản xuất và gia công phần mềm.

  Tư vấn CMMi, chứng nhận CMMi - Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế CMMI là phiên bản kế tiếp của CMM, và cả quy phạm này đều do Viện kỹ nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh, PA nghiên cứu ph&aacu <Chi tiết>

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000 -Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ CNTT.

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000: 2018- Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ CNTT Hiện nay trên thế giới có một số mô hình quản lý dịch vụ CNTT đang được áp dụng một cách thông dụng trên thế giới như: ITIL, CobiT và ti&ec <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27001- Giới thiệu về Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISMS

Tư vấn ISO 27001 - Hệ thống quản lý An toàn thông tin ISMS Việc sử dụng hiệu quả và kiểm soát an toàn thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và điều hành và thành công củ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :