Tư vấn ISO 55001- Hệ thống quản lý Tài sản do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO ban hành mới năm 2014

Tư vấn ISO 55001, chứng nhận ISO 55001- Hệ thống quản lý Tài sản- Các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý tài sản trong tổ chức và doanh nghiệp Bắt đầu với ISO 55001- Hệ thống Quản lý tài sản- Các yêu cầu. Để có thể quả <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27001- Tài sản thông tin & kinh tế tri thức.

Dịch vụ Tư vấn ISO 27001: 2022 - Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo ISO/IEC 27001: 2022 Trong nền kinh tế tri thức, thông tin là tài sản quan trọng, đóng vai trò quyết định sự thành bại của một cơ quan, một tổ chức, một doanh nghiệp. C&aacut <Chi tiết>

Tư vấn ISO 27037- Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh - Hướng dẫn xác định, thu thập và bảo quản các bằng chứng kỹ thuật số.

Khóa học ISO 27037 - Dịch vụ tư vấn ISO chuyên nghiệp VINTECOM Quốc tế   Một tiêu chuẩn ISO / IEC Quốc tế hoàn toàn mới ban hành sẽ đảm bảo độ tin cậy của bằng chứng kỹ thuật số, được sử dụng ngày càng nhiều trong các trường hợp <Chi tiết>

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000 -Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ CNTT.

Tư vấn ITIL, Tư vấn ISO/ IEC 20000: 2018- Hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ CNTT Hiện nay trên thế giới có một số mô hình quản lý dịch vụ CNTT đang được áp dụng một cách thông dụng trên thế giới như: ITIL, CobiT và ti&ec <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :