Tư vấn ISO 45001: 2018, Đào tạo ISO 45001: 2018 - Bộ tiêu chuẩn phiên bản mới về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OH&S).

Tư vấn ISO 45001: 2018, Đào tạo ISO 45001: 2018.

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 được tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành vào tháng 03/2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S) và hướng dẫn sử dụng, cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa tổn thương liên quan đến công việc và sức khỏe kém, cũng như chủ động cải thiện hoạt động OH&S trong toàn tổ chức.

ISO 45001: 2018 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào với mong muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khỏe và an toàn lao động, loại bỏ nguy cơ và giảm thiểu rủi ro của OH & S (bao gồm sự không đầy đủ của hệ thống), tận dụng các cơ hội của OH & S, và giải quyết sự không phù hợp của hệ thống quản lý OH & S liên quan đến các hoạt động của nó.

ISO 45001: 2018 giúp một tổ chức đạt được kết quả mong muốn của hệ thống quản lý OH & S của mình. Phù hợp với chính sách OH & S của tổ chức, các kết quả dự định của một hệ thống quản lý OH & S bao gồm:

a) cải tiến liên tục hoạt động của OH & S;

b) thực hiện các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác;

c) Đạt được các mục tiêu của OH & S.

ISO 45001: 2018 được áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại hình và hoạt động của tổ chức. Nó có thể áp dụng cho các rủi ro của OH & S dưới sự kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như bối cảnh tổ chức hoạt động và nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác.

ISO 45001: 2018 không nêu rõ các tiêu chí cụ thể về hoạt động của OH & S, cũng không phải là quy tắc về thiết kế hệ thống quản lý OH & S.

ISO 45001: 2018 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH & S của mình, để tích hợp các khía cạnh khác về sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe / an sinh cho người lao động.

ISO 45001: 2018 không giải quyết các vấn đề như an toàn sản phẩm, thiệt hại về tài sản hoặc tác động môi trường, vượt ra ngoài những rủi ro cho người lao động và các bên quan tâm có liên quan khác.

ISO 45001: 2018 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên, các tuyên bố về sự phù hợp với tiêu chuẩn này sẽ không thể được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được đưa vào hệ thống quản lý OH & S trong tổ chức và thực hiện mà không có loại trừ.

Tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn Đào tạo, Tư vấn hoặc chứng nhận hệ thống quản lý An toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001: 2018, xin vui lòng liên hệ:

- Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà nội: 16th Floor - Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

- Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: Golden City House- 182 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

Xin cảm ơn!

 

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

 

Other

Tin tức khác