Tư vấn ISO 50001, dịch vụ tư vấn ISO 50001 - Hệ thống quản lý năng lượng và hiệu suất năng lượng- Công ty tư vấn iso 50001 VINTECOM Quốc tế

Tư vấn ISO 50001, dịch vụ tư vấn ISO 50001 - Công ty Tư vấn ISO VINTECOM Quốc tế

ISO 50001:2011 quy định các yêu cầu để xác lập, thực hiện, duy trì và cải thiện một hệ thống quản lý năng lượng, có mục đích là để cho phép một tổ chức theo một cách tiếp cận có hệ thống trong việc đạt được cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ.

ISO 50001:2011 quy định các yêu cầu áp dụng đối với sử dụng năng lượng và tiêu dùng, bao gồm cả việc đo lường, hệ thống tài liệu và báo cáo, thiết kế và mua sắm các trang thiết bị, hệ thống, quy trình và nhân viên đóng góp vào hiệu suất năng lượng.

ISO 50001:2011 được áp dụng cho tất cả các đặc tính có ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng có thể được theo dõi và chịu ảnh hưởng của tổ chức. ISO 50001:2011 không quy định tiêu chuẩn hiệu suất cụ thể đối với năng lượng.

ISO 50001:2011 đã được thiết kế để được sử dụng độc lập, nhưng nó có thể được liên kết hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý khác.

ISO 50001:2011 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức có nhu cầu để đảm bảo rằng nó phù hợp với chính sách năng lượng quy định và có nhu cầu để chứng minh điều này cho người khác, sự phù hợp được xác nhận hoặc bằng phương tiện tự đánh giá và tự công bố sự phù hợp, hoặc bằng cách xác nhận hệ thống quản lý năng lượng bởi một tổ chức bên ngoài.

ISO 50001:2011 cũng cung cấp, trong Phụ lục A, các thông tin hướng dẫn sử dụng nó.

Mọi thông tin yêu cầu đăng ký tư vấn ISO theo tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 

Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : Golden City House 

182 Ha Huy Giap Street, District 12, Ho Chi Minh City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn

Other

Tin tức khác