Chương trình Tư vấn Hệ thống quản lý tích hợp ISO trong lĩnh vực sản xuất chế tạo linh kiện xe hơi.  Vào ngày 06/07/2019, VINTECOM Quốc tế đã có cuộc họp chính thức với Đại diện Công ty IGB Automotive VN bao gồm các thà <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :