Tư vấn ISO 17025- Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn cho Công ty Lucky Light

Dịch vụ tư vấn ISO 17025 - Phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 bao gồm tất cả các yêu cầu mà các phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn cần đáp ứng khi muốn chứng tỏ cho khách hàng và các cơ quan quản lý biết rằng họ có một hệ thống quản lý giúp kiểm soát toàn bộ các quá trình ho <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :