Tư vấn WRAP, BSCI, SEDEX SMETA, RBA, GRS, FAMA & ICTI cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng thách thức hội nhập Toàn cầu, CPTPP & Cộng đồng kinh tế ASEAN

Tư vấn WRAP, BSCI, Tư vấn SEDEX SMETA, RBA/ EICC, Disney/ ILS FAMA và ICTI cho các Tổ chức & Doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế, CPTPP & cộng đồng kinh tế ASEAN. Kính gửi: Quý Khách hàng, Tổ chức và Doanh nghiệp. Sau hơn 7 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương <Chi tiết>

Tư vấn ICTI, Đào tạo ICTI (International Council of Toy Industries)- Bộ quy tắc thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Hội đồng Công nghiệp Đồ chơi Quốc tế (ICTI) là hiệp hội ngành công nghiệp đồ chơi trên toàn thế giới. Các thành viên của Hiệp hội đồ chơi quốc gia bao gồm các hiệp hội đồ chơi quốc gia từ 20 quốc gia trên thế giới. <Chi tiết>

Tư vấn Sedex, Tư vấn SMETA: Bộ quy tắc thực hành đạo đức kinh doanh áp dụng cho tổ chức gia nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Tư vấn Sedex, Tư vấn SMETA - Công ty Tư vấn Quản lý VINTECOM Quốc tế Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận với những nỗ lực để thực hành đạo đức và trách nhiệm kinh doanh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.Khi nền tảng hợp tác lớn nhất trong việc chia sẻ dữ liệu đạo đức trong chuỗi cung ứng, Sedex là một g <Chi tiết>

Tư vấn RBA, Đào tạo RBA (Responsible Business Alliance)- Bộ quy tắc Ứng xử của liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm.

Tư vấn RBA, Đào tạo RBA (Responsible Business Alliance)- Bộ quy tắc Ứng xử của liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm. Quy Tắc Ứng Xử của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm (Responsible Business Alliance, RBA), trước đây là Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), đưa ra các tiêu ch <Chi tiết>

Tư vấn EICC, Đào tạo EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)- Bộ quy tắc Ứng xử điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành CN điện tử.

Tư vấn EICC, Đào tạo EICC- Quy tắc Ứng xử của Electronic Industry Citizenship CoalitionBộ quy tắc ứng xử EICC được phát triển bởi liên minh những Công ty điện tử hàng đầu thế giới cùng hợp tác nhằm nâng cao tính hiệu quả và trách nhiệm xã hội, đạo đức và môi trường trong <Chi tiết>