Tư vấn WRAP, BSCI, SEDEX SMETA, RBA, GRS, FAMA & ICTI cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng thách thức hội nhập Toàn cầu, CPTPP & Cộng đồng kinh tế ASEAN

Tư vấn WRAP, BSCI, Tư vấn SEDEX SMETA, RBA/ EICC, Disney/ ILS FAMA và ICTI cho các Tổ chức & Doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế, CPTPP & cộng đồng kinh tế ASEAN. Kính gửi: Quý Khách hàng, Tổ chức và Doanh nghiệp. Sau hơn 7 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương <Chi tiết>