Chương trình đánh giá năng lực nhà máy FCCA (Factory Capability and Capacity Audit) và An ninh chuỗi cung ứng SCS (Supply Chain Security) của Wal-Mart Nhằm hỗ trợ cho các nhà máy đủ điều kiện gia nhập chuỗi cung ứng của Wal-Mart và <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :