Công ty Tư vấn ISO, Đào tạo ISO chuyên nghiệp VINTECOM Quốc tế Tầm nhìn- Sứ mệnh & Các giá trị cốt lõi: " Chúng tôi xây dựng VINTECOM Quốc tế trở thành một trong những Công ty tư vấn quản lý dẫn đầu, không ngừng cải tiến trong tư duy sáng tạo để đổi mới và cung cấp những giải pháp tư vấn quản lý chất lượng toàn diện <Chi tiết>

Tư vấn IATF 16949: 2016- Tiêu chuẩn QMS ô tô của Hiệp hội ô tô thế giới IATF IATF 16949: 2016 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật QMS cho ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu, tiêu chuẩn IATF này được xuất bản vào tháng 10 năm 2016 dựa trên& <Chi tiết>

Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm giúp cho khách hàng hiểu về các khái niệm, nguyên tắc và thuật ngữ cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra hệ thống văn bản quy trình hướng dẫn triển khai thực hiện bao phủ phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đã đăng ký. <Chi tiết>

Bộ tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 được tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành vào tháng 03/2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH & S) và hướng dẫn sử dụng, cho phép các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn ngừa tổn thương liên quan đến công việc và sức khỏe kém, cũng như chủ động cải thiện hoạt động OH&S trong toàn tổ chức. <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :