VINTECOM Quốc tế đạt được thỏa thuận Quốc tế trong việc cung cấp dịch vụ đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp IMS cho Công ty Jotun Paint Vietnam.

VINTECOM Quốc tế chính thức đánh những dấu mốc trên chặng đường phát triển đáng ghi nhớ trong việc đạt được thỏa thuận Quốc tế đối với việc cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp cho 3 tiê <Chi tiết>

Tổ chức chứng nhận ISO và các công ty chứng nhận ISO tại Việt nam- Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO, giấy chứng chỉ ISO mang dấu công nhận Quốc tế.

Tư vấn Chứng nhận ISO với dấu công nhận Quốc gia VICAS- Dấu công nhận Quốc tế UKAS- ANAB   Hoạt động chứng nhận (Certification activity) là thủ tục đánh giá của một tổ chức độc lập bên thứ 3 độc lập, khách quan đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ hay qu& <Chi tiết>

Chứng nhận ISO, chứng nhận ISO 9001, Tư vấn chứng chỉ ISO cho các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế

Tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn ISO - Cơ quan tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành. VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn ISO do cơ quan tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành hoặc đánh giá x&aa <Chi tiết>

Hướng dẫn đánh giá ISO các hệ thống quản lý theo nguyên tắc và kỹ thuật đánh giá của tiêu chuẩn ISO 19011: 2018

Hướng dẫn đánh giá ISO các hệ thống quản lý theo nguyên tắc và kỹ thuật đánh giá của tiêu chuẩn ISO 19011: 2018 A. Giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO 19011: 2018  ISO 19011:2018 là tiêu chuẩn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :