VINTECOM Quốc tế đạt được thỏa thuận Quốc tế trong việc cung cấp dịch vụ đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp IMS cho Công ty Jotun Paint Vietnam.

VINTECOM Quốc tế chính thức đánh những dấu mốc trên chặng đường phát triển đáng ghi nhớ trong việc đạt được thỏa thuận Quốc tế đối với việc cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp cho 3 tiê <Chi tiết>

Chứng nhận ISO, chứng nhận ISO 9001, Tư vấn chứng chỉ ISO cho các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế

Chứng nhận ISO 9001: 2015 - Hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm quản trị chiến lược. VINTECOM Quốc tế cam kết cung cấp dịch vụ trọn gói cho quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu mong muốn đạt chứng nhận ISO 9001: 2015 hoặc đánh <Chi tiết>

Tổ chức chứng nhận ISO, Công ty chứng nhận ISO tại Việt nam- Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO và giấy chứng chỉ ISO mang dấu công nhận Quốc tế.

  Tư vấn chứng nhận ISO, tổ chức chứng nhận ISO cấp giấy chứng chỉ ISO tại Việt Nam   Tại Việt Nam, hiện có nhiều tổ chức chứng nhận ISO (TCCN) cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, OHSAS 18001… <Chi tiết>

Chương trình đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 – HTQLCL và MT trong lĩnh vực y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Đánh giá áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 14001: 2015 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. VINTECOM Quốc tế đã chính thức triển khai thực hiện chương trình đánh giá việc triển khai thực hiện và áp dụng các yêu <Chi tiết>

Tổ chức chứng nhận ISO và các công ty chứng nhận ISO tại Việt nam- Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO, giấy chứng chỉ ISO mang dấu công nhận Quốc tế.

Tư vấn chứng nhận ISO, tổ chức chứng nhận ISO cấp giấy chứng chỉ ISO tại Việt Nam   Hoạt động chứng nhận (Certification activity) là thủ tục đánh giá của một tổ chức độc lập bên thứ 3 đđộc lập, khách quan đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ hay quá trình hoạt động của tổ chức phù hợp với các <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :