Hướng dẫn đánh giá ISO các hệ thống quản lý theo nguyên tắc và kỹ thuật đánh giá của tiêu chuẩn ISO 19011: 2018

Hướng dẫn đánh giá ISO áp dụng đối với các Hệ thống quản lý ISO - Các nguyên tắc thực hành đánh giá theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 19011: 2018 A. Giới thiệu chung về tiêu chuẩn ISO 19011: 2018&nb <Chi tiết>

Tổ chức chứng nhận ISO và các công ty chứng nhận ISO tại Việt nam- Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO, giấy chứng chỉ ISO mang dấu công nhận Quốc tế.

Chứng nhận ISO - Tổ chức chứng nhận Quốc tế UKAS - Vương quốc Anh và Liên minh EU   Chứng nhận ISO (Certification activity) là thủ tục đánh giá của một tổ chức độc lập bên thứ 3 độc lập, khách quan đảm bảo rằng sản phẩm, dịch vụ hay quá tr&i <Chi tiết>

Tổ chức chứng nhận ISO, Công ty chứng nhận ISO tại Việt nam- Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO và giấy chứng chỉ ISO mang dấu công nhận Quốc tế.

Chứng nhận ISO - Quy trình đăng ký tư vấn chứng nhận ISO với dấu công nhận hàng đầu thế giới hiện nay UKAS (Anh)/ ANAB (Hoa Kỳ)/  VICAS (Quốc gia)  Tổ chức chứng nhận ISO (Certification body) thực hiện chức năng đánh giá chứng nhận các hệ thố <Chi tiết>

Chứng nhận ISO, chứng nhận ISO 9001, Tư vấn chứng chỉ ISO cho các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO Quốc tế

Chứng nhận ISO - Dấu công nhận Quốc gia VICAS, Quốc tế UKAS - Vương Quốc Anh. VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận các tiêu chuẩn ISO do cơ quan tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành, cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập bên thứ 2 <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :