Công ty Tư vấn ISO, Công ty Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27017, ISO 27018, CE marking, Reach, RoHS  VINTECOM Quốc tế  💢 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi  " Chúng tôi xây dựng VINTECOM Quốc tế trở th&agra <Chi tiết>

💢 Khóa Đào tạo VDA 6.3 - Tiêu chuẩn đánh giá các quá trình sản xuất ô tô (Process Audit) của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức VDA-QMC Trong 4 ngày triển khai thực hiện khóa đào <Chi tiết>

💢 Khóa Đào tạo VDA 6.3- Chuyên gia đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức VDA-QMC VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo ch <Chi tiết>

💢 Tư vấn tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội CSR (Corporate Social Responsibility): WRAP, BSCI, SEDEX SMETA, RBA/ EICC, Disney/ ILS FAMA, URSA, Walmart,Costco, ICTI, GRS, RCS và Better Work Kính gửi: Quý Khách hàng, Tổ chức và Doanh ng <Chi tiết>

💢 Tư vấn ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát -  Công ty CP NEDI 2. VINTECOM Quốc tế đã chính thức triển khai khóa đào tạo, tư vấn hệ thống quản l& <Chi tiết>

💢 Tư vấn ISO 14001: 2015 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 14001: 2015 I. Giới thiệu dịch vụ Tư vấn chứng nhận ISO, lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý <Chi tiết>

💢 Tư vấn chứng nhận FSSC ISO 22000 Ver.5, BRC, IFS, SQF -  Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo yêu cầu quy định của EU An toàn thực phẩm: Truy xuất nguồn gốc, vệ sinh và kiểm soát An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng trong l <Chi tiết>

💢 Tư vấn ISO 17025: 2017 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn công nhận PTN theo ISO/IEC 17025: 2017 I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn công nhận năng lực phò <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :