Công ty Tư vấn ISO, Chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 22000, CE marking, Reach, RoHS  VINTECOM Quốc tế  Tầm nhìn - Sứ mệnh & Các giá trị cốt lõi:  " Chúng tôi xây dựng VINTECOM Quốc tế trở th&agrav <Chi tiết>

Khóa đào tạo đánh giá quá trình- Process Audit theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của hiệp hội ô tô Đức VDA-QMC VINTECOM Quốc tế đã đạt được thoả thuận cung cấp dịch vụ Đào tạo, Tư vấn VDA 6.3 Process Audit trong việc thực hiện triển kha <Chi tiết>

Khóa Đào tạo VDA 6.3- Chuyên gia đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức VDA-QMC VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo chuyê <Chi tiết>

Tư vấn ISO 9001: 2015 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận ISO 9001: 2015 I. Giới thiệu dịch vụ Tư vấn chứng nhận ISO và những lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận HTQLCL theo tiê <Chi tiết>

Tư vấn ISO 14001: 2015 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 14001: 2015 I. Giới thiệu dịch vụ Tư vấn chứng nhận ISO, lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý mô <Chi tiết>

Tư vấn chứng nhận FSSC ISO 22000 Ver.5, BRC, IFS, SQF -  Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo yêu cầu quy định của EU An toàn thực phẩm: Truy xuất nguồn gốc, vệ sinh và kiểm soát An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọng trong luật thực <Chi tiết>

Tư vấn ISO 17025: 2017 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn công nhận PTN theo ISO/IEC 17025: 2017 I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn công nhận năng lực phòng thử n <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :