VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Bayer Việt nam- một Công ty thành viên của Tập đoàn Bayer toàn cầu có trụ sở tại Germany (Đức) là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lực PTN và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 đối với phạm vi “thử nghiệm lý tính và hoạt chất chính” cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam. <Chi tiết>

Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 nhằm giúp cho khách hàng hiểu về các khái niệm, nguyên tắc và thuật ngữ cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra hệ thống văn bản quy trình hướng dẫn triển khai thực hiện bao phủ phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đã đăng ký. <Chi tiết>

Nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” áp dụng đối với các cơ sở tham gia vào quá trình phân phối thuốc trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các cơ sở sản xuất, kể cả cơ sở sản xuất sản phẩm trung gian, sản xuất thành phẩm thuốc, cơ sở cung cấp, xuất nhập khẩu, phân phối, bán buôn, các cơ sở vận chuyển, các đại lý giao nhận, các cơ sở đầu mối bảo quản, phân phối thuốc của các chương trình y tế quốc gia. <Chi tiết>

Tư vấn ISO 13485: 2016, Dịch vụ tư vấn ISO 13485 -  Hệ Thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dung cụ, thiết bị y tế  Tổng quan ISO 13485 có liên quan đến tổ chức của bạn? ISO 13485 là phù hợp cho tất cả các tổ chức tham gia vào vòng đời thiết bị y tế và tì <Chi tiết>

ISO 50001:2011 quy định các yêu cầu để xác lập, thực hiện, duy trì và cải thiện một hệ thống quản lý năng lượng, có mục đích là để cho phép một tổ chức theo một cách tiếp cận có hệ thống trong việc đạt được cải tiến liên tục hiệu suất năng lượng, bao gồm hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ. <Chi tiết>

RoHS là viết tắt của Restriction of Hazardous Substances và ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp điện tử và các sản phẩm điện. Bản gốc RoHS, còn được gọi là Chỉ thị 2002/95 / EC, có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu năm 2002 và hạn chế việc sử dụng sáu chất nguy hại tìm thấy trong các sản phẩm điện và điện tử. Tất cả các sản phẩm áp dụng trong thị trường EU kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 phải vượt qua RoHS. <Chi tiết>

 Dịch vụ tư vấn dấu CE, tư vấn nhãn hiệu CE Mark Tư vấn CE Mark cho các sản phẩm xuất khẩu vào thị trường EU. CE Mark là một biểu tượng phù hợp theo yêu cầu bắt buộc cho các sản phẩm bán hàng trong Khu vực Kinh tế châu Âu. CE Mark đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu pháp lý củ <Chi tiết>