Tư vấn VDA 6.1- Tiêu chuẩn QMS ô tô của Hiệp hội ô tô Đức VDA- QMC  VDA 6.1 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ngành công nghiệp ô tô của Đức VDA-QMC (Verband der Automobil-Industrie) do Hiệp hội ô tô <Chi tiết>

Tư vấn các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội cho các tổ chức và doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu gia nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu <Chi tiết>

Tư vấn ISO 50001: 2018 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO 50001: 2018 I. Giới thiệu chung về dịch vụ tư vấn và những lợi ích từ hoạt động tư vấn Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) theo t <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :