Tư vấn VDA 6.1- Tiêu chuẩn QMS ô tô của Hiệp hội ô tô Đức VDA- QMC  VDA 6.1 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ngành công nghiệp ô tô của Đức VDA-QMC (Verband der Automobil-Industrie) do Hiệp hội ô tô <Chi tiết>

Tư vấn các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội cho các tổ chức và doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu gia nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu <Chi tiết>

Chương trình tư vấn VDA 6.3 Process Audit tại Công ty TNHH M&C Electronics Vina. VINTECOM Quốc tế đã đạt được thoả thuận cung cấp dịch vụ Đào tạo VDA 6.3 Process Audit kết hợp tư vấn hướng dẫn triển khai thực hiện và áp dụng tiêu chuẩn đánh g <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :