💢 Tư vấn ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát -  Công ty CP NEDI 2. VINTECOM Quốc tế đã chính thức triển khai khóa đào tạo, tư vấn hệ thống quản l& <Chi tiết>

Chứng nhận ISO 14064, Báo cáo Kiểm kê Khí nhà Kính GHG (Greenhouse Gas Emissions)- Đánh giá Hệ thống quản lý Khí nhà kính (GHG) theo ISO 14064. Thẩm tra Xác minh Báo cáo Kiểm kê Khí n <Chi tiết>

💢 Đào tạo, Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội CSR (Corporate Social Responsibility): WRAP, BSCI, SEDEX SMETA, RBA/ EICC, Disney, ESG, URSA, Walmart,Costco, ICTI, GRS, RCS, RainForest và Better Work gia nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầ <Chi tiết>

💢 Tư vấn VDA 6.3, Đánh giá VDA 6.3 - Tiêu chuẩn đánh giá quá trình (Process Audit) trong ngành công nghiệp ô tô Đức VDA-QMC. Cùng với sự phát triển của VDA QMC và ngành công nghiệp sản xu <Chi tiết>

Chứng nhận ISO 27018, Tư vấn chứng nhận ISO/IEC 27018:2019 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trên các đám mây công cộng hoạt động như bộ xử lý PII T <Chi tiết>

💢 Tư vấn chứng nhận FSSC 22000 Ver.5, BRC, IFS, SQF -  Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo yêu cầu quy định của EU và UK An toàn thực phẩm: Truy xuất nguồn gốc, vệ sinh và kiểm soát An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọ <Chi tiết>

💢 Tư vấn ISO 17025: 2017 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn công nhận PTN theo ISO/IEC 17025: 2017 I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn công nhận năng lực phò <Chi tiết>

💢 Khoá đào tạo ANSI/ ESD S20.20 - Tiêu chuẩn Phát triển Chương trình Kiểm soát Phóng tĩnh điện của hiệp hội EOS/ ESD  VINTECOM Quốc tế chính thức triển khai khóa học ANSI/ ESD S20.20 - Tiêu chuẩn phát triển chương <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :