💢 Tư vấn ISO 9001: 2015, Hệ thống quản lý chất lượng trong quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát -  Công ty CP NEDI 2. VINTECOM Quốc tế đã chính thức triển khai khóa đào tạo, tư vấn hệ thống quản l& <Chi tiết>

💢Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) theo Tiêu chuẩn Thiết Kế về Năng Lượng & Môi Trường LEED O+M của Hội đồng Xây dựng Xanh Hoa Kỳ USGBC.  Tư vấn chứng nhận công trình xanh LEED (Lea <Chi tiết>

💢 Đào tạo, Tư vấn chứng nhận tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội CSR (Corporate Social Responsibility): WRAP, BSCI, SEDEX SMETA, RBA/ EICC, Disney/ ILS FAMA, URSA, Walmart,Costco, ICTI, GRS, RCS, RainForest và Better Work gia nhập trong chuỗi cung ứng toà <Chi tiết>

💢 Tư vấn ISO 45001: 2018 - Giới thiệu quy trình tư vấn ISO và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận ISO 45001: 2018 I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn ISO, lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý An to&agr <Chi tiết>

Chứng nhận ISO 27018, Tư vấn chứng nhận ISO/IEC 27018:2019 - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật bảo mật - Quy tắc thực hành để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) trên các đám mây công cộng hoạt động như bộ xử lý PII T <Chi tiết>

💢 Tư vấn chứng nhận FSSC 22000 Ver.5, BRC, IFS, SQF -  Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo yêu cầu quy định của EU và UK An toàn thực phẩm: Truy xuất nguồn gốc, vệ sinh và kiểm soát An toàn thực phẩm là một vấn đề quan trọ <Chi tiết>

💢 Tư vấn ISO 17025: 2017 - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn công nhận PTN theo ISO/IEC 17025: 2017 I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn công nhận năng lực phò <Chi tiết>

Quy trình chứng nhận UKCA (UK Conformity Assessed), Thủ tục cấp chứng nhận UKCA marking cho sản phẩm hàng hóa vào UK Dấu UKCA (Đánh giá sự phù hợp của Vương quốc Anh) là một dấu hiệu sản phẩm mới của Vương quốc Anh sẽ được sử dụng cho hà <Chi tiết>

💢 Khóa học PSCR/ VDA 6.3-  Khóa đào tạo Đại diện An toàn sản phẩm PSCR và Khóa học Đánh giá quá trình VDA 6.3 tại CX Technology VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo PSCR - Khóa <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :