VINTECOM Quốc tế chính thức đánh những dấu mốc trên chặng đường phát triển đáng ghi nhớ trong việc đạt được thỏa thuận Quốc tế đối với việc cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý tích hợp cho 3 tiê <Chi tiết>

Chứng nhận ISO 9001: 2015-Hệ thống quản lý chất lượng dấu công nhận Quốc gia VICAS, dấu công nhận Quốc tế UKAS/ ANAB VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng bao gồm dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng <Chi tiết>

Chứng nhận ISO 14001: 2015-Hệ thống quản lý môi trường dấu công nhận Quốc gia VICAS, dấu công nhận Quốc tế UKAS/ ANAB VINTECOM Quốc tế cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng bao gồm dịch vụ đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý m&oc <Chi tiết>

Chứng nhận ISO  ISO 22000, FSSC 22000, BRC và HACCP - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý An toàn thực phẩm FSMS VINTECOM Quốc tế cam kết cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng tư vấn chứng nhận xây dựng thực hiện áp dụng hệ thống quản l&ya <Chi tiết>

Chứng nhận ISO 45001: 2018, OHSAS 18001 và các tiêu chuẩn TNXH khác BSCI, WRAP, SEDEX SMETA, RBA... VINTECOM Quốc tế cam kết cung cấp cho Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp chương trình thực hiện trọn gói từ công tác đ&agr <Chi tiết>