Với mục đích đảm bảo hệ thống quản lý QMS Ô tô đáp ứng các yêu cầu kiểm soát quá trình nghiêm ngặt trong sản xuất linh kiện theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với tiêu chuẩn ngành công nghiệp chế tạo xe hơi của Đức. Công ty BlueWay Việt Nam đã chính thức hợp tác với VINTECOM Quốc tế <Chi tiết>

Duy trì năng suất tổng thể TPM (Total Productive Maintenance) là một hệ thống quản lý bảo trì và dự phòng được thiết lập để duy trì tình trạng hoạt động ổn định tin cậy máy móc thiết bị với mục tiêu là tăng hiệu suất làm việc vận hành giảm thiểu số giờ dừng máy do sự cố như OEE (hiệu suất thiết bị tổng thể), MTBF (Thời gian trung bình giữa sự cố) và MTTR (Thời gian trung bình sửa chữa) và dữ liệu tuân thủ bảo dưỡng dự phòng, đồng thời đảm bảo sẵn có phụ tùng thay thế cho thiết bị và sẵn có nguồn lực bảo trì máy móc, thiết bị và cơ sở nhà máy. <Chi tiết>