Khóa đào tạo ISO 17025: 2017, Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực PTN và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 VINTECOM Quốc tế cung cấp các khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng l <Chi tiết>

Khóa Đào tạo VDA 6.3- Chuyên gia đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Heesung Electronics <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :