Danh mục các khóa học ISO, quản lý chất lượng hiệu lực hiệu quả nâng cao VINTECOM Quốc tế xin trân trọng công bố danh mục các Khóa đào tạo Quản lý doanh nghiệp, Khóa đào tạo Quản lý chất lượng nâng cao, cải <Chi tiết>

Khóa học CQI-27 AIAG, Khóa đào tạo CQI-08, CQI-09, CQI-11, CQI-12, CQI-15, CQI-17, CQI-23, CQI-27 - Cải tiến chất lượng liên tục của AIAG Được thành lập vào năm 1982, AIAG là một tổ chức được công nhận trên toàn cầu, nơi các <Chi tiết>

Khóa đào tạo 6 Sigma – Khóa học Lean six Sigma - Chứng chỉ khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt, Green Belt, Black Belt   Lean Six Sigma là sự kết hợp giữa hệ thống Lean và hệ phương pháp 6 Sigma nhằm nâng cao năng lực quá tr&ig <Chi tiết>

Khóa học MDSAP, Khóa đào tạo MDSAP (Medical Device Single Audit Program)  Chương trình Đánh giá đơn một lần Thiết bị Y tế (MDSAP) cho phép các nhà sản xuất thiết bị y tế hợp nhất các cuộc đánh giá tuân thủ <Chi tiết>

💢 Khóa Đào tạo VDA 6.3, Đánh giá quá trình VDA 6.3 (Process Audit) của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức VDA-QMC VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo chuyên gia đánh giá q <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :