Khóa đào tạo 6 Sigma - Khóa học Lean six Sigma- Phương pháp định lượng trong cải tiến nâng cao năng lực các quá trình và loại bỏ những lãng phí trong hoạt động sản xuất. Chứng chỉ khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt, Green Belt, Black Belt

Khóa đào tạo 6 Sigma – Khóa học Lean six Sigma - Chứng chỉ khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt, Green Belt, Black Belt  

Lean Six Sigma là sự kết hợp giữa hệ thống Lean và hệ phương pháp 6 Sigma nhằm nâng cao năng lực quá trình và loại bỏ sự lãng phí trong quá trình sản xuất.
Six Sigma là gì?
6 Sigma là một chiến lược quản lý sử dụng dữ liệu và các công cụ đo lường thống kê để tối ưu hóa quy trình sản xuất trong tổ chức. 
Được sử dụng ban đầu bởi các công ty lớn như Motorola và General Electrics (GE), Six Sigma áp dụng các công cụ và kỹ thuật nhằm loại bỏ các khuyết tật và giảm sự sai lệch các quá trình. Bằng cách trang bị cho người học những kiến ​​thức cần thiết để hiểu và thực hành các phương pháp luận Six Sigma theo DMAIC và DMADV, trong đó tập trung vào việc cải tiến sản phẩm, dịch vụ và quá trình đóng góp đáng kể vào gia tăng lợi nhuận của các tổ chức và doanh nghiệp.

6 Sigma phát triển dựa trên các nguyên tắc về lý thuyết thống kê được sử dụng để đánh giá độ lệch chuẩn của các quá trình so với các giới hạn kỹ thuật USL/ LSL. Bằng cách xác định số lượng khuyết tật, và sau đó là các giải pháp để loại bỏ chúng. Nói cách khác, với 6 Sigma sẽ không có hơn 0.00034% hoặc 3.4 khiếm khuyết trên một triệu cơ hội (DPMO).
Lean là gì?
Lean là hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm liên tục cải tiến là loại bỏ sự lãng phí (xem nội dung khóa học 7 Muda) trong quá trình sản xuất từ Toyota. Mục đích là giảm chi phí/ sự lãng phí trong quá trình sản xuất, tăng năng suất và rút ngắn thời gian sản xuất cho đến giao hàng logistic để đạt được JIT. 
Ý nghĩa đo lường mức sigma

Mục đích của 6 Sigma là nâng cao chất lượng và năng lực quá trình cho ra sản phẩm bằng cách nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân gây lỗi, khuyết tật và giảm thiểu tối đa sự dao động các quá trình cải tiến sản xuất và hoạt động kinh doanh. Đây là hệ thống các phương pháp quản lý chất lượng cấp cao, bao gồm các phương pháp thống kê, và tạo ra một nền tảng kiến thức đặc biệt cho những người quản lý trong tổ chức. Mỗi dự án của một tổ chức áp dụng 6 Sigma theo các bước xác định và phải định lượng ra được các mục tiêu, ví dụ: giảm lãng phí thời gian sản xuất, mức độ thỏa mãn của khách hàng, JIT, giảm sự lãng phí sản xuất và nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động quá trình.
Tại sao Six Sigma quan trọng đối với tổ chức và doanh nghiệp
?

VINTECOM Quốc tế cung cấp khóa đào tạo Lean 6 Sigma và việc áp dụng các phương pháp luận DMAIC/ DMADV trong việc cải tiến các quá trình sản xuất và kinh doanh trong tổ chức thông qua việc sử dụng các nguồn lực hiệu quả và tập trung vào sự mong đợi và nhu cầu của khách hàng và các mục tiêu định hướng chiến lược của tổ chức. Việc thực hiện các chiến lược Six Sigma sẽ cho phép tổ chức tăng mức độ hiệu suất và năng lực quá trình với phạm vi lỗi là rất thấp.
Hơn nữa, người học sẽ đạt được một trình độ chuyên gia Six Sigma sẽ có thể chứng minh thành thạo trong việc cải tiến quá trình và hỗ trợ Công ty tìm hiểu các yếu tố nội bộ nhận diện và giải quyết vấn đề có tính hệ thống có ảnh hưởng tích cực đến khả năng cạnh tranh của tổ chức trong một nền kinh tế tự do toàn cầu.

VINTECOM Quốc tế cung cấp các khóa đào tạo Lean Six Sigma cho học viên lựa chọn theo 5 cấp độ:

1. Lean Six Sigma White Belt - Cấp độ đai trắng (nhập môn)

+   Mục tiêu đào tạo: giúp học viên làm quen với những kiến thức cơ bản nhất về Lean Six Sigma ở cấp độ làm quen (đai trắng) để có thể tham gia với vai trò nhân viên phụ trợ trong một tổ chức và có thể cung cấp thông tin cần thiết để hiểu tại sao các nhóm dự án Six Sigma làm những việc như vậy. Người học có thể xem xét các quy trình dự án, hiểu thông tin được trình bày trong các cuộc họp quan trọng và tham gia tốt hơn vào các quá trình hỗ trợ cho nhóm triển khai dự án.

+  Đối tượng tham gia: Toàn thể CBNV trong Công ty, nhân sự tại tất cả các bộ phận/ phòng ban, bộ phận hỗ trợ hành chính, kế toán và nhân viên sản xuất.

2. Lean Six Sigma Yellow Belt - Cấp độ đai vàng (cơ bản)

+   Mục tiêu đào tạo: giúp học viên có những kiến thức cơ bản về Lean Six Sigma ở cấp độ đầu tiên (đai vàng) để có thể tham gia với vai trò như một quản lý nhóm cải tiến chất lượng. Người học có thể nắm chắc các nền tảng căn bản, cách thức thu thập và đánh giá các quá trình với sự hiểu biết về mức độ phức tạp cần thiết phải tuân thủ trong toàn bộ tổ chức.

+  Đối tượng tham gia: lãnh đạo quản lý cấp nhóm chất lượng và cải tiến, các cá nhân sự quan trọng, chủ chốt trong nhóm chất lượng.

3. Lean Six Sigma Green Belt - Cấp độ đai xanh (nâng cao)

+  Mục tiêu đào tạo: giúp học viên có những kiến thức nâng cao so với đai vàng về Lean Six Sigma ở cấp độ 2 (đai xanh) để có thể tham gia với vai trò như một quản lý cấp trung. Người học có thể nắm chắc các kiến thức để quản lý một dự án, dây chuyền sản xuất,  thực hiện đánh giá phân tích và đưa ra các kết quả,  ý kiến cải tiến nhằm nâng cao năng lực quá trình, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của tổ chức.

+  Đối tượng tham gia: lãnh đạo quản lý cấp trung, quản lý dự án/ dây chuyền sản xuất, nhân sự phòng QA/QC và các cá nhân sự quan trọng, chủ chốt. Ngoài ra người học phải tham gia hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Yellow Belt 

4.    Six Sigma Black Belt - Cấp độ đai đen (Quản lý nhóm dự án cải tiến)

+  Mục tiêu đào tạo: giúp học viên có những kiến thức nâng cao so với đai xanh về Lean Six Sigma ở cấp độ 4 (đai đen) để có thể tham gia với vai trò như một quản lý cấp cao. Người học có thể nắm chắc các kiến thức để có thể phát triển, xem xét, đánh giá một dự án, phân tích báo cáo các tác động của dự án để đưa ra các quyết định góp phần vào sự thành công bất cứ dự án nào được đảm nhiệm. Thực hành cải tiến dự án quá trình phức tạp đạt mức six sigma. 

+  Đối tượng tham gia: lãnh đạo quản lý cấp cao, Giám đốc chất lượng, sản xuất, trưởng QA/QC, các cá nhân sự quan trọng, chủ chốt trong nhà máy. Ngoài ra người học phải tham gia hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Green Belt.

5.    Six Sigma Master Black Belt - Cấp độ Cấp cao đai đen (Quản lý cấp cao)

+  Mục tiêu đào tạoThực hành cải tiến dự án quá trình phức tạp đạt mức six sigma. 

+  Đối tượng tham gia: Lãnh đạo quản lý cấp cao, Giám đốc chất lượng cấp cao. Ngoài ra người học đã có chứng chỉ hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Black belt với kinh nghiệm triển khai thành công 1 dự án cải tiến Lean Six Sigma được chứng nhận.

Một số yêu cầu chung

+  Người học tham gia cần đảm bảo các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc tại một số vị trí công việc quan trọng như QA/QC, quản lý sản xuất, quá trình sản xuất và cải tiến năng suất chất lượng nhà máy.

-  Đảm bảo sẵn có các phương tiện thiết bị mẫu, máy tính cá nhân để thực tập các chương trình ứng dụng phần mềm phân tích quá trình

-    Đối với khóa Six Sigma Black Belt hoặc Master Black Belt, học viên được yêu cầu thực hiện cải tiến 1 dự án cụ thể/ phức tạp được chỉ định với kết quả thực hiện độc lập.    

Giảng viên đào tạo

Được phê duyệt đầy đủ năng lực trình độ theo tiêu chuẩn chuyên gia VINTECOM Quốc tế, đảm bảo tối thiểu ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý chất lượng đã từng tham gia thực hiện cho các Công ty nước ngoài và Tập đoàn công nghệ sản xuất trong chuỗi cung ứng Toàn cầu như: BMW, Mercedes, Porche, Bosch, Nidec, Hyosung, Olympus, SamSung, Canon, Hyundai...  với vai trò Six Sigma Master Black Belt, hiểu biết và vận dụng thành thạo các công cụ quản lý năng suất chất lượng để cải tiến và nâng cao năng lực các quá trình sản xuất như: 5 core tools, Lean production, 5S, TPM, công cụ phần mềm Minitab, 7Muda, 8D, 7QC

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký Khóa đào tạo Lean Six Sigma, xin vui lòng liên hệ:

📶📶📶 Liên hệ đăng ký ngay khóa đào tạo Lean 6 Sigma - Chứng chỉ khóa học  Lean Six Sigma.

Quý khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu khóa Đào tạo Lean 6 Sigma theo một trong các cấp độ White belt, Yellow belt, Green belt, Black belt hoặc Master Black belt, xin vui lòng nhấn vào Đăng ký-Báo giá” hoặc trên thanh công cụ phía dưới bên phải màn hình PC để nhận báo giá cho dịch vụ khóa đào tạo này.
✅ Lựa chọn khóa học cá nhân hoặc nhóm riêng nhấn vào Đăng ký khóa học cá nhân

🎁🎁🎁 Giảm ngay 5% phí đào tạo, tư vấn khi đăng ký online

📶📶📶 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

🌐 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại Hà Nội: 16thFloor -Green Stars City - 234 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Hotline 094-886-5288/ (024) 730-588-58

🌐 Văn phòng VINTECOM Quốc tế tại HCM: D8-09 Rosita Khang Điền, Đường Nguyễn Thị Tư, Phường Phú Hữu, Thủ Đức City, TP. HCM. Hotline 0938-083-998/ (028) 7300-7588

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ VINTECOM QUỐC TẾ

 Head Office: Số 5 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP. Hà Nội

 

VĂN PHÒNG VINTECOM HÀ NỘI

Address:  16th Floor - Green Stars City

234 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel/ Fax :   (024) 730.588.58/ (024) 730.333.86 

Hotline:     0948 865 288

YM:            kdvintecom

Email :       office-hn@vintecom.com.vn

Web :         www.vintecom.com.vn

VĂN PHÒNG VINTECOM TP.HỒ CHÍ MINH

Address : D8-09 Rosita Khang Dien 

Nguyen Thi Tu Street, Phu Huu, Thu Duc City, HCM City.

Contact:   Ms. Phạm Thu Hà

Tel:          (028) 7300 7588 

Hotline:   0938 083 998

Email :    office-hcm@vintecom.com.vn

Web :      www.vintecom.com.vn


Other

Tin tức khác

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :