VINTECOM Quốc tế xin trân trọng giới thiệu khóa đào tạo Bộ quy tắc ứng xử trong Kinh doanh BSCI dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn tuân thủ đầy đủ các điều kiện tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khóa học với c&aac <Chi tiết>

VINTECOM Quốc tế xin trân trọng giới thiệu khóa đào tạo Bộ quy tắc Tuân thủ Trách nhiệm Xã hội WRAP dành cho các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may nhằm tham gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khóa học với các <Chi tiết>

VINTECOM Quốc tế xin trân trọng giới thiệu khóa đào tạo Bộ quy tắc thực hành đạo đức trong kinh doanh SEDEX - SMETA dành cho các tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn tuân thủ đầy đủ các điều kiện tham gia trong chuỗi cung ứng toàn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :