Khóa học 8D - Khóa đào tạo 8D solving problem - Kỹ năng giải quyết vấn đề theo 8 nguyên tắc tại Công ty Fujikin Việt nam VINTECOM Quốc tế vừa hoàn tất khóa học 8-D kỹ năng giải quyết vấn đề theo trình tự 8 bước tại Công ty Fujikin Việt nam, <Chi tiết>

Đào tạo, Đánh giá VDA 6.3 – Dịch vụ đào tạo, đánh giá quá trình VDA cho Công ty TNHH Hyosung Việt Nam một thành viên Tập đoàn HYOSUNG Group (Korea)

Khóa học VDA 6.3- Khóa đào tạo đánh giá quá trình theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của Hiệp hội ô tô Đức VDA-QMC.   VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Hyosung Việt nam- một Công ty thành vi& <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :