Đào tạo, Đánh giá VDA 6.3 – Dịch vụ đào tạo, đánh giá quá trình VDA cho Công ty TNHH Hyosung Việt Nam một thành viên Tập đoàn HYOSUNG Group (Korea)

Đào tạo, Đánh giá VDA 6.3- Tiêu chuẩn đánh giá quá trình của VDA-QMC.   VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Hyosung Việt nam- một Công ty thành viên của Tập đoàn Hyosung toàn <Chi tiết>

Đào tạo VDA 6.3, Đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 tại Công ty TNHH PREMO VN một thành viên Tập đoàn PREMO Group (Spain)

Đào tạo, Đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của VDA-QMC. VINTECOM Quốc tế đã ký thỏa thuận hợp tác với PREMO Việt nam - một Công ty thành viên của Tập đoàn PREMO toàn cầu <Chi tiết>

Khoá đào tạo IATF 16949: 2016- Các yêu cầu HTQLCL Ô tô  tại Công ty Mabuchi Motor VN- một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn MABUCHI Group (Japan)

Đào tạo, Tư vấn IATF 16949: 2016 –Tiêu chuẩn HTQLCL Ô tô toàn cầu. VINTECOM Quốc tế đã chính thức ký thoả thuận hợp tác và triển khai khoá Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng QMS Ô tô theo ti&e <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :