Khóa đào tạo VDA 6.3 Process Audit  kết hợp chương trình Tư vấn và Đánh giá quá trình VDA 6.3 tại Công ty BlueWay Việt Nam. VINTECOM Quốc tế đã đạt được thoả thuận cung cấp dịch vụ thực hiện khóa đào tạo VDA 6.3 <Chi tiết>

Khóa đào tạo VDA 6.3 Process Audit cho Công ty Stronic Việt Nam- Tiêu chuẩn đánh giá quá trình của Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Đức VDA-QMC

Khóa đào tạo VDA 6.3 Process Audit - Tiêu chuẩn đánh giá quá trình của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô của Đức VDA-QMC. VINTECOM Quốc tế đã tiến hành chương trình khóa đào tạo VDA 6.3 Proces <Chi tiết>

Đào tạo, Đánh giá VDA 6.3 – Dịch vụ đào tạo, đánh giá quá trình VDA cho Công ty TNHH Hyosung Việt Nam một thành viên Tập đoàn HYOSUNG Group (Korea)

Đào tạo, Đánh giá VDA 6.3- Tiêu chuẩn đánh giá quá trình của VDA-QMC.   VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Hyosung Việt nam- một Công ty thành viên của Tập đoàn Hyosung toàn <Chi tiết>

Đào tạo VDA 6.3, Đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 tại Công ty TNHH PREMO VN một thành viên Tập đoàn PREMO Group (Spain)

Đào tạo, Đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của VDA-QMC. VINTECOM Quốc tế đã ký thỏa thuận hợp tác với PREMO Việt nam - một Công ty thành viên của Tập đoàn PREMO toàn cầu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :