Khóa đào tạo ISO 22000: 2018, Khóa đào tạo thanh tra viên, chuyên gia đánh giá nội bộ và nhà cung cấp trong chuỗi an toàn thực phẩm.

Khóa học ISO 22000: 2018, FSSC 22000 Hệ thống quản lý an toàn trong chuỗi thực phẩm  ISO 22000:2018 là một trong các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay về Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm được tổ chức tiêu chuẩn h&oacu <Chi tiết>

Khóa đào tạo yêu cầu thiết kế cơ sở hạ tầng nhà máy sản xuất chế biến An toàn theo tiêu chuẩn HACCP, GMP & FSSC 22000 tại Công ty TVTK Trùng Dương

Khóa đào tạo yêu cầu thiết kế cơ sở hạ tầng nhà máy theo tiêu chuẩn GMP/HACCP/FSSC 22000 Trong 2 ngày 29, 30/ 10/2016 VINTECOM Quốc tế đã triển khai khóa đào tạo cho các chuyên gia, kiến trúc sư, bộ phận quản l& <Chi tiết>

Khóa đào tạo HACCP, Đào tạo ISO 22000: 2018 - Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ/ nhà cung cấp/ sự tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 Khóa đào tạo HACCP kết hợp Khóa đào tạo ISO 22000: 2018 Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm Khóa đào tạo HACCP kết hợp với ISO 22000:2018 - Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm được tổ chức tiêu chuẩn h&oac <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :