Khóa đào tạo ISO 22000: 2018, Khóa đào tạo thanh tra viên, chuyên gia đánh giá nội bộ và nhà cung cấp trong chuỗi an toàn thực phẩm.

Khóa đào tạo Hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000: 2018, FSSC 22000 ISO 22000:2018 là một trong các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay về Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm được tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO ban hành v& <Chi tiết>

Khóa đào tạo yêu cầu thiết kế cơ sở hạ tầng nhà máy sản xuất chế biến An toàn theo tiêu chuẩn HACCP, GMP & FSSC 22000 tại Công ty TVTK Trùng Dương

Khóa đào tạo yêu cầu thiết kế cơ sở hạ tầng nhà máy theo tiêu chuẩn GMP/HACCP/FSSC 22000 Trong 2 ngày 29, 30/ 10/2016 VINTECOM Quốc tế đã triển khai khóa đào tạo cho các chuyên gia, kiến trúc sư, bộ phận quản l& <Chi tiết>

Đào tạo GMP, đào tạo thiết kế nhà máy GMP đối với các cơ sở sản xuất và chế biến dược phẩm, chế phẩm sinh học, mỹ phẩm và thực phẩm

Đào tạo GMP - Khóa đào tạo thiết kế nhà máy theo tiêu chuẩn GMP  GMP là những chữ viết tắt bằng tiếng Anh của "Good Manufacturing Practice" – Thực hành sản xuất tốt; bao gồm những nguyên tắc chung, những q <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :