Khóa đào tạo ISO 22000: 2018, Khóa đào tạo thanh tra viên, chuyên gia đánh giá nội bộ và nhà cung cấp trong chuỗi an toàn thực phẩm.

Khóa học ISO 22000: 2018, FSSC 22000 Ver 5.1 - Hệ thống quản lý an toàn trong chuỗi thực phẩm  ISO 22000:2018/ FSSC 22000 Ver 5.1 là một trong các tiêu chuẩn phổ biến hiện nay về Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm được tổ chứ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :