Chương trình tư vấn VDA 6.3 Process Audit tại Công ty TNHH M&C Electronics Vina. VINTECOM Quốc tế đã đạt được thoả thuận cung cấp dịch vụ Đào tạo VDA 6.3 Process Audit kết hợp tư vấn hướng dẫn triển khai thực hiện và áp dụng tiêu chuẩn đánh g <Chi tiết>

Khóa Đào tạo chuyên gia đánh giá quá trình (Process Audit) theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Đức VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Heesung Electronics Việt nam <Chi tiết>

Tư vấn các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội cho các tổ chức và doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu gia nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :