Tư vấn Fair Trade WFTO, Chứng nhận Fair Trade - 10 nguyên tắc Thương mại công bằng. 10 Nguyên tắc của Thương mại Công bằng WFTO quy định 10 Nguyên tắc mà các Tổ chức Thương mại Công bằng phải tuân theo trong công việc hàng ng&agrav <Chi tiết>

Chương trình đánh giá năng lực nhà máy FCCA (Factory Capability and Capacity Audit) và An ninh chuỗi cung ứng SCS (Supply Chain Security) của Wal-Mart Nhằm hỗ trợ cho các nhà máy đủ điều kiện gia nhập chuỗi cung ứng của Wal-Mart và <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :