Global Gap là gì? Tư vấn chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt Global Gap  Tiêu chuẩn Đảm bảo Nông trại Tích hợp (IFA) GLOBALG.A.P. bao gồm việc chứng nhận toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp của một sản phẩm từ trước khi c&aci <Chi tiết>

Tư vấn VietGap - Giới thiệu quy trình tư vấn và thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ đào tạo, tư vấn chứng nhận VietGap I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn chứng nhận và những lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận VietGap Hoạt động đào tạo, tư vấn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :