Quy trình chứng nhận CE marking, Thủ tục cấp chứng nhận CE Các tổ chức và doanh nghiệp để đạt chứng nhận CE và được phép đặt dấu CE trên sản phẩm cần thực hiện theo trình tự theo các yêu cầu sau. Trước khi bạn đặt dấu CE trên một sản <Chi tiết>

Tư vấn IECQ QC 080000 Hệ thống đánh giá chất lượng IEC cho  cấu kiện điện tử (IECQ). Yêu cầu Hệ thống quản lý quy trình chất nguy hiểm (HSPM). Tiêu chuẩn QC 080000 yêu cầu các tổ chức có thể sử dụng IECQ QC 080000 để quản lý c&a <Chi tiết>

Tư vấn RoHS - Quy định của liên minh Châu Âu EU đối với danh mục sản phẩm hàng hóa điện và điện tử bắt buộc khi xuất khẩu vào thị trường các nước RoHS

RoHS là viết tắt của Restriction of Hazardous Substances và ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp điện tử và các sản phẩm điện. Bản gốc RoHS, còn được gọi là Chỉ thị 2002/95 / EC, có nguồn gốc từ Liên minh châu Âu năm 2002 và hạn chế việc sử dụng sáu chất nguy hại tìm thấy trong các sản phẩm điện và điện tử. Tất cả các sản phẩm áp dụng trong thị trường EU kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 phải vượt qua RoHS. <Chi tiết>

Tư vấn ESD, Chứng nhận ESD - Kiểm soát phóng điện tĩnh điện, Chương trình bảo vệ các bộ phận, cụm lắp ráp và thiết bị điện và điện tử.  Tiêu chuẩn ESD bao gồm các yêu cầu cần thiết để thiết kế, thiết lập, thực hiện và du <Chi tiết>

VINTECOM chính thức thông qua thỏa thuận hợp tác Quốc tế với Underwriters Laboratory (UL)

Tư vấn dấu GS Mark- Dấu An toàn đối với sản phẩm hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường EU Dấu hiệu GS mark đã phát triển trong hơn hai mươi năm thành dấu An toàn được công nhận trên toàn thế giới. Thiết bị kỹ thuật <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :