Chương trình Tư vấn Hệ thống quản lý tích hợp ISO trong lĩnh vực sản xuất chế tạo linh kiện xe hơi.  Vào ngày 06/07/2019, VINTECOM Quốc tế đã có cuộc họp chính thức với Đại diện Công ty IGB Automotive VN bao gồm các thà <Chi tiết>

Tư vấn ISO/IEC 17025, Hệ thống Quản lý Năng lực PTN & Hiệu chuẩn tại Công ty TNHH Bayer Việt Nam-một thành viên Tập đoàn Bayer Group (Germany)

Tư vấn ISO/IEC 17025, Tư vấn phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.   VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Bayer Việt nam- một Công ty thành viên của Tập đoàn Bayer toàn cầu có trụ sở tại Germany (Đức) là nh&a <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :