Tư vấn C-TPAT, Tư vấn GSV - Tiêu chuẩn An ninh Quốc tế áp dụng cho các tổ chức và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Đào tạo, Tư vấn và Đánh giá C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) , GSV (Global Security Verification), SCS (Supply Chain Security) và SCAN (The Supplier Compliance Audit Network)  Tiêu chuẩn an ninh C-TPAT là gì? Để ứng ph&o <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :