Tư vấn C-TPAT, Tư vấn GSV - Tiêu chuẩn An ninh Quốc tế áp dụng cho các tổ chức và doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Đào tạo, Tư vấn C-TPAT, Tư vấn GSV và SCS- Tiêu chuẩn An ninh trong chuỗi cung ứng toàn cầu  Tiêu chuẩn an ninh C-TPAT là gì? Để ứng phó với khủng bố sau sự kiện 11/09/2001, chính phủ Mỹ đã tiến hành hàng loạt c&a <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :