💢 Bài phỏng vấn báo chí về dấu UKCA cho sản phẩm hàng hóa và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) Vào ngày 9/9/2022, trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Việt Nam News thuộc Thông tấn xã <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :