Chứng nhận CSA mark Certification - Tư vấn chứng nhận CSA marking đối với Sản phẩm, Hàng hóa đủ điều kiện vào Thị trường Bắc Mỹ và Canada Tuân thủ khi đưa sản phẩm, hàng hóa vào thị trường Canada. Để có thể thâm nhập thị trường Cana <Chi tiết>

1. Dấu An toàn Sản phẩm GS Mark là gì? Nhãn hiệu GS hoặc Geprüfte Sicherheit (Đã được kiểm tra an toàn) là nhãn hiệu chứng nhận được áp dụng cho các sản phẩm cuối biểu thị sự tuân thủ tất cả các yêu cầu luậ <Chi tiết>

Dịch vụ tư vấn FCC - Chứng nhận cấp nhãn hiệu FCC cho các sản phẩm điện tử xuất vào thị trường Hoa Kỳ

Dịch vụ Tư vấn và chứng nhận cấp dấu FCC Mark - Công ty Tư vấn VINTECOM Quốc tế Tất cả các thiết bị điện tử thương mại (không cố ý tản nhiệt tần số vô tuyến) được bán tại Hoa Kỳ được quy định bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nếu họ:Sử dụng đồng hồ hoặc máy tạo dao độngHoạt động ở một tần số <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :