Dấu UKCA Mark là gì - Chứng nhận UKCA, dấu chứng nhận đối với Sản phẩm, Hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu vào Thị trường Vương Quốc Anh. UKCA mark là dấu đánh giá sự phù hợp của Vương quốc Anh. Việc đánh dấu UKCA đối với các <Chi tiết>

Dịch vụ tư vấn FCC - Chứng nhận cấp nhãn hiệu FCC cho các sản phẩm điện tử xuất vào thị trường Hoa Kỳ

Dịch vụ Tư vấn và chứng nhận cấp dấu FCC Mark - Công ty Tư vấn VINTECOM Quốc tế Tất cả các thiết bị điện tử thương mại (không cố ý tản nhiệt tần số vô tuyến) được bán tại Hoa Kỳ được quy định bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nếu họ:Sử dụng đồng hồ hoặc máy tạo dao độngHoạt động ở một tần số <Chi tiết>

1. Dấu An toàn Sản phẩm GS Mark là gì? Nhãn hiệu GS hoặc Geprüfte Sicherheit (Đã được kiểm tra an toàn) là nhãn hiệu chứng nhận được áp dụng cho các sản phẩm cuối biểu thị sự tuân thủ tất cả các yêu cầu luậ <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :