Cách gắn nhãn CE marking cho sản phẩm đủ điều kiện và phù hợp với các quy định của CE directive  Nhiều sản phẩm yêu cầu phải có dấu CE trước khi được bán ở EU. Dấu CE cho biết sản phẩm đã được nhà sản xuất đánh gi&aacut <Chi tiết>

Chứng chỉ CE marking, Chứng chỉ PED theo chỉ thị 2014/68/EU và Luật định của UKCA (S.I. 2016 No.1105) cho Thiết bị Áp suất (PED) Chỉ thị 2014/68/EU và Văn kiện theo luật định của Vương quốc Anh (S.I. 2016 No.1105) yêu cầu tất cả các thiết bị và cụm lắp r&aacu <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :