Chứng nhận RoHS phù hợp với chỉ thị của liên minh Châu Âu EU 1. Chứng chỉ RoHS là gì? Chứng nhận RoHS hạn chế các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử (RoHS)  ✅ RoHS là viết tắt của Hạn chế các chất độc hại, và ảnh <Chi tiết>

Chứng chỉ UK Reach là gì? Chứng nhận UK Reach ( Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) phù hợp với các quy định của UK Vương Quốc Anh UK REACH Regulation là gì?  UK REACH là quy định áp dụng cho phần lớn c&aa <Chi tiết>

Chứng nhận RoHS (Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment). Chứng chỉ RoHS Hạn chế các chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử theo Chỉ thị 2011/65/EU của EU. Chỉ thị RoHS được áp dụng theo luật của EU sẽ không ảnh hưởng đến <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :