VINTECOM chính thức thông qua thỏa thuận hợp tác Quốc tế với Underwriters Laboratory (UL)

Tư vấn dấu GS Mark- Dấu An toàn đối với sản phẩm hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường EU Dấu hiệu GS mark đã phát triển trong hơn hai mươi năm thành dấu An toàn được công nhận trên toàn thế giới. Thiết bị kỹ thuật <Chi tiết>

Đăng ký FDA cho cơ sở sản xuất sản phẩm hàng hóa đủ điều kiện vào Hoa Kỳ FDA (Food and Drug Administration) là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách đảm bảo tính an toàn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :