Đăng ký FDA cho cơ sở sản xuất sản phẩm hàng hóa đủ điều kiện vào Hoa Kỳ FDA (Food and Drug Administration) là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách đảm bảo tính an toàn <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :