Đào tạo, Đánh giá VDA 6.3 – Dịch vụ đào tạo, đánh giá quá trình VDA cho Công ty TNHH Hyosung Việt Nam một thành viên Tập đoàn HYOSUNG Group (Korea)

Khóa học VDA 6.3- Khóa đào tạo đánh giá quá trình theo tiêu chuẩn VDA 6.3 của Hiệp hội ô tô Đức VDA-QMC. VINTECOM Quốc tế đã chính thức đạt được thỏa thuận với Hyosung Việt nam- một Công ty thành viên <Chi tiết>

Khoá đào tạo IATF 16949: 2016- Các yêu cầu HTQLCL Ô tô  tại Công ty Mabuchi Motor VN- một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn MABUCHI Group (Japan)

Đào tạo, Tư vấn IATF 16949: 2016 –Tiêu chuẩn HTQLCL Ô tô toàn cầu. VINTECOM Quốc tế đã chính thức ký thoả thuận hợp tác và triển khai khoá Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng QMS Ô tô theo ti&e <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :