Khoá đào tạo ISO, Tư vấn ISO 9001: 2015 tại Công ty TNHH EmergentCold Việt nam một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn EmergentCold Group (Hoa Kỳ)

Khoá đào tạo ISO, Tư vấn cập nhật chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Tập đoàn Emergent Cold là nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh hàng đầu thế giới với tổng công suất hơn 8.2 triệu mét khối kho lạnh. Emergent Cold với mục tiê <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO 17025: 2017, khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực PTN và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 VINTECOM Quốc tế thực hiện khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản l&y <Chi tiết>

Khoá đào tạo ISO 17025: 2017 và Tư vấn ISO 17025: 2017 cho Công ty Thuốc bảo vệ thực vật Việt Trung và Thanh Sơn Hoá Nông

Khoá đào tạo ISO/ IEC 17025: 2017 và Tư vấn ISO/ IEC 17025: 2017. VINTECOM Quốc tế vừa hoàn thành kế hoạch triển khai 02 khoá đào tạo hệ thống quản lý năng lực PTN, Tư vấn cập nhật nâng cấp phiên bản và Tư vấn <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 tại Công ty logistics GEODIS Wilson VN- một thành viên Tập đoàn GEODIS Wilson Group (USA).

Đào tạo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý. GEODIS Wilson với một mạng lưới toàn cầu bao gồm 34.000 nhân sự làm việc cho 120 Quốc gia. Geodis là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :