Khoá đào tạo ISO, Tư vấn ISO 9001: 2015 tại Công ty TNHH EmergentCold Việt nam một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn EmergentCold Group (Hoa Kỳ)

Khoá đào tạo ISO, Tư vấn cập nhật chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Tập đoàn Emergent Cold là nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh hàng đầu thế giới với tổng công suất hơn 8.2 triệu mét khối kho lạnh. Emergent Cold với mục tiê <Chi tiết>

💢 Khóa học TPM, Khóa đào tạo TPM - Bảo trì Năng suất Toàn diện TPM (Total Productive Maintenance)  VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo Bảo trì năng suất toàn diện TPM nhằm nâng cao và duy tr <Chi tiết>

Khóa học ISO 17025: 2017- Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực PTN và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 VINTECOM Quốc tế thực hiện khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :