Khoá đào tạo ISO, Tư vấn ISO 9001: 2015 tại Công ty TNHH EmergentCold Việt nam một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn EmergentCold Group (Hoa Kỳ)

Khoá đào tạo ISO, Tư vấn cập nhật chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Tập đoàn Emergent Cold là nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh hàng đầu thế giới với tổng công suất hơn 8.2 triệu mét khối kho lạnh. Emergent Cold với mục tiê <Chi tiết>

Khóa học ISO 17025: 2017- Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá năng lực PTN và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 VINTECOM Quốc tế thực hiện khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý năng <Chi tiết>

Khoá đào tạo ISO 9001: 2015- Các yêu cầu HTQLCL tại Công ty Maruichi Sunsteel VN- một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn MARUICHI Group (Japan)

Khóa học ISO 9001: 2015 – chuyên viên đánh giá hệ thống quản lý chất lượng VINTECOM Quốc tế đã chính thức ký thoả thuận hợp tác thực hiện 03 khoá Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn I <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 tại Công ty logistics GEODIS Wilson VN- một thành viên Tập đoàn GEODIS Wilson Group (USA).

Đào tạo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý. GEODIS Wilson với một mạng lưới toàn cầu bao gồm 34.000 nhân sự làm việc cho 120 Quốc gia. Geodis là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :