Đào tạo ISO 9001: 2015, Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 áp dụng nội bộ và nhà cung cấp

Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá HTQLCL - Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Tại sao tổ chức phải xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá?Mỗi tổ chức khi xây dựng thực hiện áp dụng một trong các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, <Chi tiết>

Khóa đào tạo ISO 9001, khóa đào tạo ISO 14001: Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp tại Tổng Công ty Máy Động lực VEAM Motor

Khóa đào tạo ISO 9001, Khóa đào tạo ISO 14001    Trung tâm đào tạo VINTECOM Quốc tế đã phối hợp với  Nhà máy Ô tô VEAM  -Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001, Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại SeaHorse

Giới thiệu Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá ISO 9001: 2015 của VINTECOM Quốc tế nhằm giúp cho kh&aa <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :