Đào tạo ISO 9001, đào tạo ISO 14001, Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 tại VEAM Motor.

Khóa đào tạo ISO 9001, ISO 14001 - Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý tích hợp.   Trung tâm đào tạo VINTECOM Training Center đã phối hợp với Ban điều phối ISO Nhà máy Ô tô VEAM -Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) tổ chức khóa đào tạo chuyên <Chi tiết>

Đào tạo ISO 14000, Tư vấn ISO 14001- Hệ thống quản lý môi trường tại Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam.

Khóa đào tạo ISO 14001, Tư vấn Hệ thống quản lý Môi trường. VINTECOM Quốc tế đã tiến hành khóa đào tạo ISO 14000 và triển khai tư vấn Hệ thống quản lý môi trường cho Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt nam. Khóa đào tạo có sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng phó các đơn vị/ <Chi tiết>

Đào tạo ISO 22000, khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (VNF1)

Đào tạo ISO 22000 -Trung tâm đào tạo ISO VINTECOM Quốc tế Trung tâm đào tạo VINTECOM tổ chức khóa đào tạo huấn luyện "Chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005" tại CN Tổng Công ty Lương thực Miền bắc. Là đơn vị dẫn đầu trong lĩn <Chi tiết>

Đào tạo ISO 9001, Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại SeaHorse

Giới thiệu Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Khóa đào tạo chuyên viên đánh giá ISO 9001: 2015 của VINTECOM Quốc tế nhằm giúp cho kh&aa <Chi tiết>

Đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử trách nhiệm xã hội tại Công ty 3K Lighter.

Khóa đào tạo BSCI và chương trình Tư vấn BSCI - Bộ quy tắc ứng xử tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh Sáng Kiến Tuân Thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh Doanh (BSCI) là một sáng kiến theo định hướng doanh <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :