Đào tạo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 tại Công ty logistics GEODIS Wilson VN- một thành viên Tập đoàn GEODIS Wilson Group (USA).

Đào tạo ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 - Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý. GEODIS Wilson với một mạng lưới toàn cầu bao gồm 34.000 nhân sự làm việc cho 120 Quốc gia. Geodis là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần <Chi tiết>

Khoá đào tạo ISO 9001: 2015- Các yêu cầu HTQLCL tại Công ty Maruichi Sunsteel VN- một Công ty thành viên thuộc Tập đoàn MARUICHI Group (Japan)

Khóa học ISO 9001: 2015 – chuyên viên đánh giá hệ thống quản lý chất lượng VINTECOM Quốc tế đã chính thức ký thoả thuận hợp tác thực hiện 03 khoá Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn I <Chi tiết>

Xin vui lòng lựa chọn các dịch vụ của chúng tôi :